Mgr. Luděk Protivánek

Funkce:referent - úsek dopravních přestupků
Umístění:budova Jesenická 31 -> patro 1. patro -> dveře 201
Pracovní zařazení:starosta -> tajemnice -> odbor dopravy -> vedoucí odboru dopravy -> oddělení silniční dopravy, SH a dopravních přestupků -> vedoucí oddělení silniční dopravy, SH a dopravních přestupků -> referent - úsek dopravních přestupků
E-mail:ludek.protivanek@sumperk.cz
Telefon: +420 583 388 201