Martina Godinová

Funkce:administrativní pracovnice, prodejní stánky, předzahrádky, reklamní zařízení typu “A“, reklamní akce, zábory veřejného prostranství
Umístění:budova nám. Míru 1 -> patro 1. patro -> dveře 511
Pracovní zařazení:starosta -> tajemnice -> odbor majetkoprávní -> vedoucí majetkoprávního odboru -> oddělení komunálních služeb -> vedoucí oddělení komunálních služeb -> administrativní pracovnice, prodejní stánky, předzahrádky, reklamní zařízení typu “A“, reklamní akce, zábory veřejného prostranství
E-mail:martina.godinova@sumperk.cz
Telefon: +420 583 388 511
Mobilní telefon: +420 727 951 610