Petr Daniš

Funkce:domovník
Umístění:budova Jesenická 31 -> patro přízemí -> dveře 112
Pracovní zařazení:starosta -> tajemnice -> odbor správní a vnitřních věcí -> vedoucí odboru správního a vnitřních věcí -> oddělení provozu budov -> vedoucí oddělení provozu budov -> domovník
Telefon: +420 583 388 112
Mobilní telefon: +420 736 675 280