Miroslav Huf

Funkce:domovník
Umístění:budova Kladská 1 -> patro přízemí
Pracovní zařazení:starosta -> tajemnice -> odbor správní a vnitřních věcí -> vedoucí odboru správního a vnitřních věcí -> oddělení provozu budov -> vedoucí oddělení provozu budov -> domovník
E-mail:miroslav.huf@sumperk.cz
Telefon: +420 583 213 721
Mobilní telefon: +420 721 346 527