BA Lucie Markovská

Funkce:účtárna
Umístění:budova nám. Míru 1 -> patro přízemí -> dveře 404
Pracovní zařazení:starosta -> tajemnice -> odbor finanční a plánovací -> vedoucí odboru finančního a plánovacího -> vedoucí oddělení účetnictví -> účtárna
E-mail:lucie.markovska@sumperk.cz
Telefon: +420 583 388 454