Bc. DiS. Tomáš Jedelský

Funkce:sociální pracovník
Umístění:budova Lautnerova 1 -> patro 1. patro -> dveře 901
Pracovní zařazení:starosta -> tajemnice -> odbor sociálních věcí -> vedoucí odboru sociálních věcí -> oddělení soc. právní ochrany dětí a prevence -> pověřena vedením oddělení, náhradní rodinná péče -> sociální pracovník
E-mail:tomas.jedelsky@sumperk.cz
Telefon: +420 583 388 951
Řeší tyto životní situace: