Ing. Martina Švestková

Funkce:vedoucí majetkového a organizačního oddělení
Umístění:budova nám. Míru 1 -> patro 1. patro -> dveře 514
Pracovní zařazení:starosta -> tajemnice -> odbor majetkoprávní -> vedoucí majetkoprávního odboru -> oddělení majetkové a organizační -> vedoucí majetkového a organizačního oddělení
E-mail:martina.svestkova@sumperk.cz
Telefon: +420 583 388 514