Kateřina Pospíšilová

Funkce:nájemní smlouvy
Umístění:budova nám. Míru 1 -> patro přízemí -> dveře 410
Pracovní zařazení:starosta -> tajemnice -> odbor majetkoprávní -> vedoucí majetkoprávního odboru -> oddělení správy domovního majetku -> vedoucí oddělení správy domovního majetku -> nájemní smlouvy
E-mail:katerina.pospisilova@sumperk.cz
Telefon: +420 583 388 410
Řeší tyto životní situace: