Alena Pečinková

Funkce:věcná břemena, pronájmy
Umístění:budova nám. Míru 1 -> patro 1. patro -> dveře 516
Pracovní zařazení:starosta -> tajemnice -> odbor majetkoprávní -> vedoucí majetkoprávního odboru -> oddělení majetkové a organizační -> vedoucí majetkového a organizačního oddělení -> věcná břemena, pronájmy
E-mail:alena.pecinkova@sumperk.cz
Telefon: +420 583 388 516
Řeší tyto životní situace: