RNDr. Lenka Stojarová

Funkce:ochrana přírody
Umístění:budova Jesenická 31 -> patro 2. patro -> dveře 325
Pracovní zařazení:starosta -> tajemnice -> odbor životního prostředí -> vedoucí odboru životního prostředí -> oddělení přírody, lesů a zemědělství -> vedoucí oddělení přírody, lesů a zemědělství -> ochrana přírody
E-mail:lenka.stojarova@sumperk.cz
Telefon: +420 583 388 375
Řeší tyto životní situace: