Ing. Marie Osladilová

Funkce:vedoucí oddělení školství
Umístění:budova Jesenická 31 -> patro 1. patro -> dveře 233
Pracovní zařazení:starosta -> tajemnice -> odbor školství, kultury a vnějších vztahů -> vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů -> oddělení školství -> vedoucí oddělení školství
E-mail:marie.osladilova@sumperk.cz
Telefon: +420 583 388 233
Mobilní telefon: +420 727 871 695