Ing. Roman Novotný

Funkce:zkušební komisař
Umístění:budova Jesenická 31 -> patro 1. patro -> dveře 218
Pracovní zařazení:starosta -> tajemnice -> odbor dopravy -> vedoucí odboru dopravy -> oddělení dopravně správních agend, registr řidičů -> vedoucí registru řidičů -> zkušební komisař
E-mail:roman.novotny@sumperk.cz
Telefon: +420 583 388 218