Ing. Pavel Katzer

Funkce:administrativa, stavební řízení
Umístění:budova Jesenická 31 -> patro 2. patro -> dveře 332
Pracovní zařazení:starosta -> tajemnice -> odbor výstavby -> vedoucí odboru výstavby -> administrativa, stavební řízení
E-mail:pavel.katzer@sumperk.cz
Telefon: +420 583 388 332