Ing. Aleš Jehurnov

Funkce:referent registru řidičů
Umístění:budova Jesenická 31 -> patro 1. patro -> dveře 218
Pracovní zařazení:starosta -> tajemnice -> odbor dopravy -> vedoucí odboru dopravy -> oddělení dopravně správních agend, registr řidičů -> vedoucí registru řidičů -> referent registru řidičů
E-mail:ales.jehurnov@sumperk.cz
Telefon: +420 583 388 268
Řeší tyto životní situace: