Ivana Janků

Funkce:referent registru řidičů
Umístění:budova Jesenická 31 -> patro přízemí -> dveře 119
Pracovní zařazení:starosta -> tajemnice -> odbor dopravy -> vedoucí odboru dopravy -> oddělení dopravně správních agend, registr řidičů -> vedoucí registru řidičů -> referent registru řidičů
E-mail:ivana.janku@sumperk.cz
Telefon: +420 583 388 169
Řeší tyto životní situace: