Bc. Jana Hegrová

Funkce:referent
Umístění:budova Jesenická 31 -> patro 2. patro -> dveře 327
Pracovní zařazení:starosta -> tajemnice -> odbor životního prostředí -> vedoucí odboru životního prostředí -> oddělení přírody, lesů a zemědělství -> vedoucí oddělení přírody, lesů a zemědělství -> referent
E-mail:jana.hegrova@sumperk.cz
Telefon: +420 583 388 377