Ing. Marcela Macková

Funkce:referent oddělení silniční dopravy, SH a dopravních přestupků
Umístění:budova Jesenická 31 -> patro 1. patro -> dveře 236
Pracovní zařazení:starosta -> tajemnice -> odbor dopravy -> vedoucí odboru dopravy -> oddělení silniční dopravy, SH a dopravních přestupků -> vedoucí oddělení silniční dopravy, SH a dopravních přestupků -> referent oddělení silniční dopravy, SH a dopravních přestupků
E-mail:marcela.mackova@sumperk.cz
Telefon: +420 583 388 236