Ing. Pavel Volf

Funkce:vedoucí odboru strategického rozvoje, ÚP a investic
Umístění:budova Jesenická 31 -> patro 2. patro -> dveře 304
Pracovní zařazení:starosta -> tajemnice -> odbor strategického rozvoje, ÚP a investic -> vedoucí odboru strategického rozvoje, ÚP a investic
E-mail:pavel.volf@sumperk.cz
Telefon: +420 583 388 304
Mobilní telefon: +420 778 806 549