RNDr. Jaroslav Kotík

Funkce:vedoucí oddělení územního plánování
Umístění:budova Jesenická 31 -> patro 2. patro -> dveře 308
Pracovní zařazení:starosta -> tajemnice -> odbor strategického rozvoje, ÚP a investic -> vedoucí odboru strategického rozvoje, ÚP a investic -> oddělení územního plánování -> vedoucí oddělení územního plánování
E-mail:jaroslav.kotik@sumperk.cz
Telefon: +420 583 388 309