Ing. Šárka Hofmannová

Funkce:technik veřejné zeleně a vodních toků v majetku města Šumperka, protipovodňových opatření
Umístění:budova nám. Míru 1 -> patro 1. patro -> dveře 509
Pracovní zařazení:starosta -> tajemnice -> odbor majetkoprávní -> vedoucí majetkoprávního odboru -> oddělení komunálních služeb -> vedoucí oddělení komunálních služeb -> technik veřejné zeleně a vodních toků v majetku města Šumperka, protipovodňových opatření
E-mail:sarka.hofmannova@sumperk.cz
Telefon: +420 583 388 559