Antonín Linet, DiS.

Funkce:cestovní ruch, propagační materiály
Umístění:budova nám. Míru 1 -> patro 2. patro -> dveře 610
Pracovní zařazení:starosta -> tajemnice -> odbor školství, kultury a vnějších vztahů -> vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů -> oddělení kultury a vnějších vztahů -> vedoucí oddělení kultury a vnějších vztahů -> cestovní ruch, propagační materiály
E-mail:antonin.linet@sumperk.cz
Telefon: +420 583 388 610