Ing. Eva Partisch

Funkce:vedoucí správního oddělení
Umístění:budova Jesenická 31 -> patro 2. patro -> dveře 321
Pracovní zařazení:starosta -> tajemnice -> odbor správní a vnitřních věcí -> vedoucí odboru správního a vnitřních věcí -> oddělení správní (OP, cestovní doklady, evid.obyvatel) -> vedoucí správního oddělení
E-mail:eva.partisch@sumperk.cz
Telefon: +420 583 388 321