Úvodní strana > Město a městský úřad > Odbory městského úřadu
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Oddělení sociální pomoci

Oddělení zabezpečuje vedle výkonu přenesené a rozšířené působnosti i úkoly vyplývající ze samostatné působnosti:

 • zpracovává podklady pro jednání ostatních orgánů městského úřadu,
 • realizuje volnočasovou aktivitu Klubík pro děti ve věku 5-12 let, u kterých hrozí sociální vyloučení a rizikové trávení volného času,
 • vydává parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou,
 • přijímá žádostí o poskytnutí nájmu bytu v domech zvláštního určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka,
 • zajišťuje provádění sociálního šetření k žádostem o poskytnutí nájmu bytu v domech zvláštního určení, bytů zvláštního určení a chráněných bytech v majetku města Šumperka a bodové ohodnocení,
 • vede evidence uvedených žádostí a stanovení pořadí dle přijaté vnitřní směrnice Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního určení, bytů zvláštního určení a chráněných bytech v majetku města Šumperka,
 • plní úkoly v oblasti pomoci v hmotné nouzi spočívající v aktivním vyhledávání osob, které jsou ohroženy hmotnou nouzí, nebo se již ve stavu hmotné nouze nacházejí,
 • spolupracuje s orgány pomoci v hmotné nouzi při řešení situace osob v hmotné nouzi, s poskytovateli sociálních služeb, poradenskými zařízeními a organizacemi, které osobám v hmotné nouzi v obci pomáhají,
 • zajišťuje koordinaci poskytování sociálních služeb,
 • realizuje sociální práci pomocí metod sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob,
 • zajišťuje v souvislosti s výkonem činnosti sociální práce vedení Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka, který je součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí,
 • zabezpečuje výkon činností spojených s funkcí veřejného opatrovníka v souladu s § 471 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • zajišťuje agendu zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění v souladu s ustanovením zákona č. 528/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,
 • rozhoduje o stanovení úhrady za stravu a za péči, je-li dítě umístěno do domova pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy nebo předběžného opatření v souladu s ustanovením § 74 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zastupuje osoby, které nejsou dle posouzení lékaře schopny samostatně jednat a nemají zákonného zástupce, při uzavírání smluv o poskytování sociálních služeb v souladu s ustanovením § 91 odst. 6 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zajišťuje poskytování sociální služby nebo jiné formy pomoci osobám, které jsou v takové situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo jejich život nebo zdraví,
 • poskytuje odborné sociální poradenství pro cílové skupiny – osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, senioři, cizince, osoby v hmotné nouzi, osoby ohrožené sociálním vyloučením,
 • realizuje činnosti sociálního kurátora v oblasti přímé práce s klientem,
 • sleduje situaci národnostních menšin v regionu a analyzuje stav komunit,

 • zajišťuje agendu přestupků dle zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Vytvořeno 25.5.2015 11:32:06 - aktualizováno 24.9.2018 11:27:57 | přečteno 2389x | hrachovina
load