Úvodní strana > Život ve městě > Tiskové zprávy
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

ENERGETICKÁ PORADNA – Město hledá úspory

energie   ilustrační foto

V současnosti jsou energie tématem číslo jedna. Zdražení elektřiny, plynu a tepla se týká nejen občanů Šumperka, ale i organizací města. „Mým úkolem je hledat způsoby a cesty, jak dosáhnout okamžité úspory, a zároveň jak s využitím smart prvků zvýšit energetickou soběstačnost města Šumperka,“ říká uvolněná radní pro energetiku a Smart City Valerie Hrubá. 

 Šumperk má na celý příští rok nakoupenou elektřinu a plyn, a to za spotové ceny. Dle platné legislativy má město, jako veřejný zadavatel, ceny za tyto komodity zastropované. Maximální cena je tedy pevně daná a výhodou pro město je, že v případě, pokud naopak SPOT klesne pod cenový strop, tak bude platit cenu nižší.

Přesto ceny za energie několikanásobně vzrostou a ukrojí tak z rozpočtu nemalou částku. Další díl energetické poradny proto věnujeme informacím o úsporných opatřeních ve městě. 

1. Svícení v městských budovách 

• Dochází k postupné výměně osvětlení na LED svítidla, současně se připravuje kontrola a evidence všech svítidel v městských budovách.

Velký důraz je zároveň kladen na svícení po dobu nezbytně nutnou. 


2. Veřejné osvětlení

Město připravuje posun časů zapínání veřejného osvětlení. Např. takto získanou půlhodinou lze za rok docílit úspor několik set tisíc korun.

Dojde k výměně starých svítidel za úspornější LED svítidla. 

V plánu je také postupné rozšiřování smart osvětlení, které lze lépe regulovat např. dle času nebo aktivity lidí. Snížením svítivosti v nočních neaktivních časech budeme moci spořit maximální množství elektrické energie. Systém chytrého osvětlení je již v provozu na autobusovém nádraží a nově na parkovišti v Erbenově ulici.

 Ke konci roku bude také ukončeno nasvícení budov, jako je například radnice, divadlo, muzeum či klášterní kostel.


3. Vánoční výzdoba

 V době adventu bude zkrácená doba svícení vánočního stromu, a to jak v nočních hodinách i za denního světla.

 Oproti původním zvyklostem se slavnostní vánoční výzdoba začne uklízet už 2. ledna, tedy o několik dnů dříve.

 Stejně jako ulice města i vánoční strom letos získal nové úspornější LED ozdoby.


4. Školská zařízení

 Na návrh uvolněné radní město ve svém rozpočtu uvolnilo 200 tisíc korun pro každé školská zařízení, jehož je zřizovatelem, včetně volnočasové centrum Doris.

 Peníze budou využity na úsporná řešení dle potřeb jednotlivých zařízení, např. na výměnu trubic zářivek za úsporné LED trubice, výměnu regulačních hlavic topení, doplnění regulace atd.


5. Směrnice pro zaměstnance

 Byla vyhotovena vnitřní směrnice, která nastavuje zásady pro zaměstnance úřadu. Tyto zásady, jako je například teplota vytápění kanceláří, svícení, vypínání počítačů a podobně, jsou závazné nejen pro zaměstnance města, ale i městem zřizovaných a vlastněných organizací.

6. Energetický management

 Již několik měsíců se schází energetický management, jehož členy jsou odborníci na energetiku, vedení města i dotčení zaměstnanci města. 

 Na pravidelných schůzkách jsou hlavním tématem úspory realizovatelné okamžitě i řešení dlouhodobějšího rázu, jako jsou například solární panely na střechách vhodných městských budov, instalace tepelných čerpadel, aplikování smart prvků, které pomohou spořit energie, a další opatření.


7. Udržitelná energetika

 V současné době vzniká Akční plán udržitelné energetiky.

 S ním souvisí investice do obnovitelných zdrojů, například do instalací fotovoltaiky, tepelných čerpadel, či do využívání dalších zdrojů, např. ze zpracování komunálního odpadu.

 Projekty jsou a budou realizované s maximálním využitím zdrojů z dotačních programů.

 Všechny tyto kroky povedou k co nejvíce energeticky soběstačnému městu.


8. Co je spotová cena

 Město má za spotové ceny vysoutěženou elektřinu i plyn na rok 2023.

 Spotové neboli dynamické ceny se odvíjejí od aktuálně obchodovaných cen energií na burze. Výhodou je, že pokud se ceny na burze dostanou pod cenový strop daný vládou, město zaplatí za energie méně a tím ušetří.


9. Informace

 O tom, jak ušetřit, případně jak změnit své chování na cestě k úsporám, se dozvíte zde.

  Energetická poradna také vychází pravidelně v Šumperském zpravodaji.

Energetická poradna 2  díl

Vytvořeno 10.1.2023 11:49:21 | přečteno 1035x | singerova
load