Úvodní strana > Život ve městě > Tiskové zprávy
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

ENERGETICKÁ PORADNA: O jakou pomoc můžete požádat

Ilustrační obrázek   rodina

Od začátku roku 2023 platí novinky z gesce Ministerstva práce a sociálních věcí, které se týkají státní sociální podpory nebo pomoci v hmotné nouzi. „O všechny níže uvedené dávky lze požádat na pobočkách úřadu práce. Zájemcům poradí také pracovníci sociálního odboru města Šumperka, na tel: 583 388 917,“ informovala vedoucí odboru sociálních věcí Pavla Skálová. Další kontakty na sociální pracovníky jsou zde.

Potřebné formuláře a žádosti o dávky naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Informace o energetice města a možnosti úspor lze získat u radní pro energetiku Valerie Hrubé, e-mail: valerie.hruba@sumperk.cz, tel: 583 388 519

  • Příspěvek na bydlení

Nárok na příspěvek na bydlení mají občané, pokud jsou jejich náklady na bydlení (nájem, elektřina, plyn, služby, vodné apod.) vyšší než 30 % čistých příjmů.

Více info a možnost podání elektronické žádosti je zde.

 

  • Jednorázový příspěvek na dítě 5 000 Kč

Pokud má domácnost roční příjem pod 1 000 000 Kč hrubého, má nárok na jednorázový příspěvek ve výši 5 000 Kč na každé dítě. Nárok na tento příspěvek mají děti narozené od 2. 8. 2004 do 31. 12. 2022. Pokud teď čekáte dítě, můžete požádat i po jeho narození, nejpozději ale do 1. 7. 2023.

O příspěvek mohou zažádat všichni. Podnikatelé, zaměstnanci, nezaměstnaní, ale i maminky na mateřské nebo rodičovské. Roli nehraje ani to, jestli jste rodiče, adoptivní rodiče nebo pěstouni dítěte. O jednorázový příspěvek můžete požádat zde.

  • Pomoc s cenami energií

Stát zastropoval ceny energií. O zastropování není potřeba žádat. Cenový strop vstoupil automaticky v platnost od 1. ledna 2023. Domácnosti a malé firmy zaplatí za 1 kWh elektřiny maximálně 6 Kč a za 1 kWh plynu maximálně 3 Kč. Ceny jsou včetně DPH a nezahrnují cenu za distribuci. Nadále též zůstává v platnosti odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje energie.

  • Dávka pomoci v hmotné nouzi

Jde o mimořádnou okamžitou pomoc, jednorázový příspěvek při nečekané životní situaci. Například při ztrátě bydlení či zničení jeho vybavení. Vždy se váže ke konkrétnímu výdaji, na který osoba náhle nemá prostředky. V některých případech ho lze vyplácet i opakovaně.

Více informací získáte zde

  • Doplatek na bydlení

Jde o pomoc v hmotné nouzi, která pomáhá uhradit nezbytné náklady na bydlení. Při stanovení výše doplatku na bydlení se vychází z tzv. odůvodněných nákladů, které tvoří nájemné, náklady na služby a energie, a to maximálně do výše v místě obvyklé. Doplatek se vyplácí buď žadateli, nebo majiteli/pronajímateli bytu. Doplatek na bydlení mohou získat i ti, kdo využívají jiné formy bydlení, tedy například zařízení sociálních služeb, ubytovny či samostatné pokoje.

Více informací a podání on-line žádosti je možné zde.

  • Pomoc rodinám s dětmi

Rodičovský příspěvek – je určen všem rodičům dětí do 4 let

Náhradní výživné – jde o příspěvek pro nezaopatřené dítě, kterému není hrazeno výživné, nebo je hrazeno pouze částečně

Přídavek na dítě – je to příspěvek pro rodiny s nezaopatřenými dětmi a nízkými příjmy. Příjem nesmí přesáhnout 3,4násobek životního minima rodiny

Příspěvek na živobytí – je určený pro osoby s velmi nízkými příjmy. Jeho cílem je zabezpečit základní životní potřeby (strava, ošacení, obuv, základní hygienické potřeby atd.)

Porodné – je jednorázový příspěvek po narození prvního nebo druhého dítěte do rodiny s nízkými příjmy, případně po přijetí dítěte mladšího 1 roku do péče.

Více info k pomoci rodinám najdete zde

  • Pomoc seniorům a ohroženým skupinám

Příspěvek na péči - náleží osobám, které se o sebe z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nezvládnou postarat, a jsou tak závislé na pomoci druhých

Příspěvek na mobilitu - je určený hendikepovaným se zdravotním postižením (pohyblivosti nebo orientace

Příspěvek na zvláštní pomůcku – je určen pro hendikepované, jejichž zdravotní stav vyžaduje speciální pomůcku

Příspěvek při převzetí dítěte do péče – je určen pro osoby, které zrovna přijaly dítě do pěstounské péče

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte - nahrazuje výživné. Dostává ho pěstoun či poručník nebo zletilé nezaopatřené dítě, které bylo do zletilosti v pěstounské péči či poručenství.

Příspěvek na zakoupení motorového vozidla – jde o příspěvek pro pěstouna či poručníka, který pečuje nejméně o 3 děti svěřené do pěstounské péče.

Zaopatřovací příspěvky - mohou je získat mladí dospělí, kteří odešli z náhradní rodinné péče nebo z ústavního zařízení

Příspěvek na dojížďku - náleží osobám, které jsou evidované na Úřadu práce ČR a řeší nástup do nového zaměstnání mimo svou obec.

Pohřebné - jednorázový příspěvek na náklady spojené s vypravením pohřbu nezaopatřeného dítěte nebo osoby, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte. 

Více informací najdete zde

O jakou pomoc si lidé mohou zažádat


Vytvořeno 14.2.2023 8:58:37 | přečteno 2622x | singerova
load