Hledaný výraz: Územní plány obcí

Vyhledávání

Zadejte hledaný výraz:
Prohledávat:
Články zveřejněné v období:
od kalendářdo kalendář
Řadit dle:

Výsledky vyhledávání

Typ: telefonní seznam

Ing. Hana Špičková

územní řízení
E-mail: hana.spickova@sumperk.cz; Tel: +420 583 388 381
 
Typ: telefonní seznam

Patrik Fedrzel, DiS.

územní řízení
E-mail: patrik.fedrzel@sumperk.cz; ; Tel: +420 583 388 313
 
Typ: telefonní seznam

RNDr. Jaroslav Kotík

vedoucí oddělení územního plánování
E-mail: jaroslav.kotik@sumperk.cz; ; Tel: +420 583 388 309
 
Typ: telefonní seznam

Ing. Helena Urbanová

vedoucí oddělení územního rozhodování a vyvlastňovacího úřadu
E-mail: helena.urbanova@sumperk.cz; ; Tel: +420 583 388 330
 
Typ: telefonní seznam

Bc. Jana Hegrová

územní řízení
E-mail: jana.hegrova@sumperk.cz; ; Tel: +420 583 388 331
 
Typ: článek
12.4.2010 10:16:54 - aktualizováno 25.1.2023 15:36:49
Relevance: 100

Územní plány obcí

| hrachovina | Celý článek
 
Typ: aktualita
30.05.2011
Relevance: 59.84

Návrh územního plánu na Mapovém portálu

Návrh územního plánu Šumperk bude k veřejnému nahlédnutí vystaven do 24. června 2011 na Městském úřadě Šumperk, odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic, Jesenická 31, Šumperk, kancelář č.307 u ing. Ivany Kašparové a na internetových stránkách města pod odkazem úřední deska. Od 1. června 2011 bude návrh územního plánu pro občany rovněž přístupný ve formě webové aplikace na stránce města www.sumperk.cz  v sekci Mapový portál. V této aplikaci si mohou obyvatelé zjistit přímo podrobné informace o navrhovaných opatřeních a omezeních vyplývajících z územního plánu pro jednotlivé lokality města. Navrhovaný územní plán si mohou porovnat s ortofotomapou nebo katastrální mapou. Aplikace má velmi jednoduché ovládání a umožňuje uživatelům interaktivní kontakt s odborem územního plánování městského úřadu. V případě, že uživateli nepostačují údaje z webové aplikace a potřebuje jejich určité upřesnění nebo rozšíření, má možnost zájmové místo označit a přímo z této aplikace poslat email s žádostí o upřesnění informace. Odbor územního plánování pak obdrží e-mailový dotaz včetně přesné lokalizace místa, které uživatele zajímá. 27. června 2011 v 15 hodin proběhne veřejné projednání územního plánu v nové zasedací místnosti Městského úřadu Šumperk, Rooseveltova ul.

 
Typ: článek
1.11.2017 9:08:54
Relevance: 50.17

Oznámení o zahájení procesu pořizování Změny č. 2 Územního plánu Šumperk

Městský úřad Šumperk – úřad územního plánování oznamuje, že byl zahájen, v souladu s §6 odst.5 písm. a) a §44 písm.a) zákona č.183/2006 Sb, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),proces pořizování Změny č.2 Územního plánu Šumperk. Na základě této skutečnosti informuje, že občané města Šumperk, oprávnění investoři a dále fyzické nebo právnické osoby, které mají vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území města Šumperka, mohou podat podnět či návrh na Změnu č.2, Územního plánu Šumperk. Termín pro podávání návrhů na Změnu č.2, Územního plánu Šumperk je stanoven do 29.11.2017.
| matusu | Celý článek
 
Typ: aktualita
01.11.2017
Relevance: 49.87

Oznámení o zahájení procesu pořizování Změny č. 2 Územního plánu Šumperk

Logo města Šumperka

Městský úřad Šumperk – úřad územního plánování oznamuje, že byl zahájen, v souladu s §6 odst.5 písm. a) a §44 písm.a) zákona č.183/2006 Sb, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),proces pořizování Změny č.2 Územního plánu Šumperk. Na základě této skutečnosti informuje, že občané města Šumperk, oprávnění investoři a dále fyzické nebo právnické osoby, které mají vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území města Šumperka, mohou podat podnět či návrh na Změnu č.2, Územního plánu Šumperk. Termín pro podávání návrhů na Změnu č.2, Územního plánu Šumperk je stanoven do 29.11.2017.

 
Typ: článek
18.2.2011 11:35:39
Relevance: 47.07

Nový územní plán Šumperka

Od prosince 2008 vzniká nový územní plán pro Šumperk. Tento strategický dokument pro město na základě výběrového řízení zpracovává firma KNESL+KYNČL s.r.o., která uzavřela smlouvu s městem o zhotovení územního plánu. Pořizovatelem územního plánu pro město Šumperk je Městský úřad Šumperk, odbor strategického rozvoje, územního plánování a investic. Předpokládaný termín dalšího veřejného projednání je květen - ; červen 2011.
| navratil | Celý článek
 
Typ: aktualita
18.02.2011
Relevance: 46.54

Nový územní plán Šumperka

komiks schema up

Od prosince 2008 vzniká nový územní plán pro Šumperk. Tento strategický dokument pro město na základě výběrového řízení zpracovává firma KNESL+KYNČL s.r.o., která uzavřela smlouvu s městem o zhotovení územního plánu. Pořizovatelem územního plánu pro město Šumperk je Městský úřad Šumperk, odbor strategického rozvoje, územního plánování a investic. Předpokládaný termín dalšího veřejného projednání je květen - ; červen 2011.

 
Typ: článek
14.1.2009 11:05:32
Relevance: 46.54

Územně analytické podklady obcí - ORP Šumperk

Předmětem podpory IOP je pořízení územně analytických podkladů pro správní území obce s rozšířenou působností Šumperk. Ve vazbě na zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu se od r. 2007 pořizují územně analytické podklady obcí a krajů jako nový nástroj územního plánování v úrovni obcí s rozšířenou působností (dále jen ORP) a krajů, jejichž součástí je rozvoj udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci.
| hrachovina | Celý článek
 
Typ: článek
25.5.2011 11:46:52
Relevance: 43.45

Veřejné projednání návrhu územního plánu města Šumperka zahájeno

Městský úřad Šumperk, jako pořizovatel územního plánu pro město Šumperk zahájil veřejné projednání návrhu územního plánu Šumperk. Od středy 25. května do pátku 24. června 2011 je tento návrh vystaven k veřejnému nahlédnutí. Veřejné projednání návrhu územního plánu Šumperk se uskuteční v pondělí 27. června 2011 v 15 hodin v nové zasedací místnosti Městského úřadu Šumperk, Rooseveltova ul.
| navratil | Celý článek
 
Typ: aktualita
17.09.2019
Relevance: 43.22

Lidé se mohou vyjádřit ke změnám územního plánu

Logo města Šumperka

 Obyvatelé Šumperku jsou zváni na veřejné projednávání změny číslo 2 územního plánu města, které se uskuteční ve čtvrtek 24. října od 16 hodin ve velké zasedací místnosti úřadovny v Jesenické ulici. Lidé mohou dle zákona nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání uplatnit své připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávnění investoři a zástupci veřejnosti mohou podat proti návrhu námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Adresa pro doručování: Městský úřad Šumperk, Jesenická 31, 788 05, Odbor strategického rozvoje, územního plánování a investic, oddělení územního plánování.   Podrobný plán, kterých oblastí se změny týkají, naleznete zde.

 
Typ: aktualita
16.03.2011
Relevance: 43.22

Pozvánka na veřejnou besedu o novém územním plánu

komiks schema up

Ve středu 30. března 2011 od 15:30 hodin proběhne v zasedací místnosti Městského úřadu Šumperk, Jesenická 31 beseda na téma nového územního plánu města Šumperka. Zpracovatelská firma KNESL+KYNČL s.r.o., seznámí návštěvníky besedy s návrhem nového územního plánu a odpoví na dotazy. Toto jednání je organizováno nad rámec běžných jednání o územním plánu za účelem co nejlépe informovat občany Šumperka.

 
Typ: článek
13.10.2011 11:19:50
Relevance: 40.16

Územní plán města Šumperka

Předmětem projektu je zpracování nového územního plánu města Šumperka. Územní plán pořizuje město pro celé správní území.
| hrachovina | Celý článek
 
Typ: aktualita
18.07.2013
Relevance: 39.89

První změna Územního plánu Šumperk

sumperk1

Občané mohou prostřednictvím formuláře žádat o změnu v územním plánu Šumperka, který je spolu s územním plánem k dispozici zde. Formuláře zasílejte na adresu Podatelna MěÚ Šumperk, Jesenická 31, Šumperk 787 01, a to do konce roku 2013.

 
Typ: článek
25.2.2009 14:59:39
Relevance: 37.6

Připravuje se nový územní plán

V současné době připravuje šumperská radnice nový územní plán města Šumperka.
| jahnova | Celý článek
 
Typ: článek
8.1.2009 9:25:16
Relevance: 37.2

Změna územního plánu

Zastupitelstvo města Šumperka schválilo Opatření obecné povahy č. 1/2008 - Změnu č. 6 územního plánu sídelního útvaru Šumperk.
| jahnova | Celý článek
 
Typ: článek
28.4.2021 21:25:19
Relevance: 36.93

Prohlášení města ke změně územního plánu v lokalitě Šumavská

Logo města Šumperka
Na facebookových stránkách Šumperáků se opět objevily nepravdivé informace k připravované změně územního plánu v lokalitě Šumavská. Vzhledem k závažnosti dezinformací se město rozhodlo zavádějící informace uvést na pravou míru.
| singerova | Celý článek
 
Typ: životní situace
Relevance: 36.77

Územní rozhodnutí

Územním rozhodnutím je rozhodnutí o :
- umístění stavby nebo zařízení (dále jen „rozhodnutí o umístění stavby“),
- změně využití území,
- změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území,
- ochranném pásmu.

Rozhodnutí o umístění stavby vymezuje stavební pozemek, umisťuje navrhovanou stavbu, stanoví její druh a účel, podmínky pro její umístění, pro zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, pro ohlášení stavby a pro napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Rozhodnutí o změně využití území stanoví nový způsob užívání pozemku a podmínky jeho využití.

Rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území (dále jen „rozhodnutí o změně stavby“) stanoví podmínky pro požadovanou změnu stavby a její nové využití nebo podmínky upravující vliv na životní prostředí a nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.


Rozhodnutí o ochranném pásmu chrání stavbu, zařízení nebo pozemek před negativními vlivy okolí nebo chrání okolí stavby či zařízení nebo pozemku před jejich negativními účinky.
 
Typ: životní situace
Relevance: 36.64

Oznámení záměru v území k vydání územního souhlasu

Územní souhlas postačí s odkazem na § 96 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. v případech :

a. staveb, jejich změn a zařízení, která nevyžadují stavební povolení ani ohlášení podle § 103 odst. 1 a 2,
b. ohlašovaných staveb, jejich změn a zařízení,
c. staveb pro reklamu,
d. staveb umisťovaných v uzavřených prostorech existujících staveb, nemění-li se vliv stavby na okolí,
e. úprav terénu, násypů a výkopů do 1,5 m výšky nebo hloubky, pokud nejsou větší než 300 m2 a nehraničí s veřejnými komunikacemi a veřejnými prostranstvími nebo nedochází-li k nakládání s odpady,
f. skladových, výstavních a manipulačních ploch do 200 m2 mimo vrakovišť a skládek odpadu,
g. změn druhu pozemku o výměře do 300m2,
h. změn staveb.
 
Typ: článek
21.5.2012 14:41:09
Relevance: 36.64

Soutěž o Nejlepší preventivní projekt krajů, měst a obcí

16. května 2012Výzva k podávání nominací preventivních projektůMinisterstvo vnitra, odbor prevence kriminality vyhlašuje Soutěž o "Nejlepší preventivní projekt krajů, měst a obcí".Téma druhého ročníku 2012 je: „Komplexní přístup k prevenci kriminality v komunitách"
| karkoskova | Celý článek
 
Typ: článek
17.6.2020 9:10:31
Relevance: 36.64

Temeničtí hasiči pomáhali zaplaveným obcím

HAsiči1
Do Rapotína a Dlouhé Loučky směřovaly před několika dny vozy dobrovolných hasičů z Temenice. V obou obcích dobrovolníci pomáhali zvládnout místním lidem povodně.
| singerova | Celý článek
 
Typ: aktualita
12.03.2019
Relevance: 36.57

Změna sídla územního pracoviště KHS v Šumperku

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje v Šumperku oznamuje, že ke dni 18.03.2019 dojde ke změně umístění pracoviště, a to z místa Lidická 2567/56 Šumperk do místa Nemocniční 1852/53 Šumperk.
Současně ve dnech od 18. do 22.03.2019 dojde na novém územním pracovišti k dočasnému omezení provozu z důvodu stěhování. Po dobu stěhování bude zajištěn v místě nového sídla pouze chod podatelny. Více informací na www.khsolc.cz.  

 
Typ: aktualita
13.07.2015
Relevance: 36.57

Veřejné projednání návrhu změny územního plánu č. 1 Šumperk

Logo města Šumperka

Veřejné projednání návrhu změny územního plánu č. 1 Šumperk ( k.ú. Šumperk, k.ú. Dolní Temenice, k.ú. Horní Temenice) s výkladem projektanta se uskuteční ve středu 22.7.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti G klubu, Sady 1. máje, Šumperk. ikona souboruVíce...

 
Typ: aktualita
09.01.2009
Relevance: 36.57

Změna územního plánu

Zastupitelstvo města Šumperka schválilo Opatření obecné povahy č. 1/2008 - Změnu č. 6 územního plánu sídelního útvaru Šumperk.

 
Typ: aktualita
13.07.2011
Relevance: 36.57

Setkání s představiteli obcí a občanských sdružení sborů dobrovolných hasičů

Logo CO

Ve čtvrtek 21. července zve Město Šumperk a Hasičský záchranný sbor na setkání představitele obcí a občanských sdružení sborů dobrovolných hasičů ve správním obvodu k tématice civilní ochrany. Jedním z bodů programu je situace civilní ochrany - povodeň. Místo konání: areál Armády spásy a základna civilní ochrany Luže, ul. Vikýřovická 1495, Šumperk Zahájení: 08.30 hod

 
Typ: aktualita
10.03.2009
Relevance: 36.57

Návrh zadání územního plánu města Šumperka

V současné době připravuje šumperská radnice nový územní plán města Šumperka. Návrh zadání je zveřejněn v oddílu Dokumenty - Strategické dokumenty.

 
Typ: aktualita
25.06.2021
Relevance: 36.57

Starosta žádá zastupitele o dar postiženým obcím

Tornádo řádilo na jižní Moravě

Šumperský starosta Tomáš Spurný dnes vyzve zastupitele, aby vyslovili svou vůli s darem pro nejvíce postižené obce nočním tornádem. Pokud návrh starosty odsouhlasí, poputuje na konto všech čtyř obcí Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves a Hrušky dar ve výši 50 tisíc korun, tedy celkem 200 tisíc korun.

 
Typ: aktualita
27.01.2010
Relevance: 36.57

Veřejné projednání konceptu nového územního plánu Šumperka

ÚP Šumperk

spojené s výkladem projektanta dle § 48, odst. 2, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, se uskuteční ve středu 27. ledna od 16 hodin v nové zasedací místnosti Městského úřadu Šumperk, Rooseveltova ul.

 
Typ: aktualita
24.02.2021
Relevance: 36.57

Oddělení územního rozhodování je tento týden zavřené

Logo města Šumperka

Oddělení územního rozhodování, které spadá pod stavební odbor Městského úřadu v Šumperku, je tento týden z provozních důvodů zavřené. Pro veřejnost bude opět otevřené od pondělí 1. března. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za vzniklé problémy.

 
Typ: aktualita
09.03.2009
Relevance: 36.57

Připravuje se nový územní plán

V současné době připravuje šumperská radnice nový územní plán města Šumperka. Setkání s občany se uskuteční v pondělí 9. března 2009 v 16:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu, Rooseveltova ul., Šumperk.

 
Typ: aktualita
17.06.2020
Relevance: 36.57

Temeničtí hasiči pomáhali zaplaveným obcím

HAsiči1

Do Rapotína a Dlouhé Loučky směřovaly před několika dny vozy dobrovolných hasičů z Temenice. V obou obcích dobrovolníci pomáhali zvládnout místním lidem povodně.

 
Typ: článek
25.6.2021 11:19:49
Relevance: 36.57

Starosta žádá zastupitele o dar postiženým obcím

Tornádo řádilo na jižní Moravě
Šumperský starosta Tomáš Spurný dnes vyzve zastupitele, aby vyslovili svou vůli s darem pro nejvíce postižené obce nočním tornádem. Pokud návrh starosty odsouhlasí, poputuje na konto všech čtyř obcí Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves a Hrušky dar ve výši 50 tisíc korun, tedy celkem 200 tisíc korun.
| singerova | Celý článek
 
Typ: aktualita
24.06.2011
Relevance: 36.57

Veřejné projednání návrhu územního plánu města Šumperka

komiks schema up

Veřejné projednání návrhu územního plánu Šumperk se uskuteční v pondělí 27. června 2011 v 15 hodin v nové zasedací místnosti Městského úřadu Šumperk, Rooseveltova ul.

 
Typ: aktualita
28.04.2021
Relevance: 36.57

Prohlášení města ke změně územního plánu v lokalitě Šumavská

Logo města Šumperka

Na facebookových stránkách Šumperáků se opět objevily nepravdivé informace k připravované změně územního plánu v lokalitě Šumavská. Vzhledem k závažnosti dezinformací se město rozhodlo zavádějící informace uvést na pravou míru.

 
Typ: článek
25.2.2009 14:55:48
Relevance: 34.51

Stručný průvodce světem územního plánování

| jahnova | Celý článek
 
Typ: článek
8.11.2007 22:57:02 - aktualizováno 19.5.2022 9:15:27
Relevance: 34.41

Odbor strategického rozvoje, územního plánování a investic

| tana | Celý článek
 
Typ: článek
10.10.2011 14:40:39 - aktualizováno 5.12.2022 15:03:17
Relevance: 33.94

Územní plán Šumperk

| hrachovina | Celý článek
 
Typ: článek
18.12.2009 12:33:54 - aktualizováno 12.1.2010 14:58:22
Relevance: 33.68

Veřejné projednání konceptu nového územního plánu Šumperka

| hrachovina | Celý článek
 
Typ: článek
3.5.2013 9:48:45
Relevance: 33.48

6. ročník pomoci obcím

| hrachovina | Celý článek
 
Typ: článek
18.10.2010 13:10:12 - aktualizováno 19.9.2022 15:56:45
Relevance: 33.44

Volby do zastupitelstev obcí 23. a 24. září 2022

Ve dnech 23. a 24. září 2022 se budou konat volby do zastupitelstva města Šumperka.
| jahnova | Celý článek
 
Typ: článek
2.5.2014 13:36:21
Relevance: 33.41

Nabídka pomoci Města Šumperka obcím ve správním obvodu

| hrachovina | Celý článek
 
Typ: článek
27.7.2020 16:26:50
Relevance: 33.28

Je rozhodnuto, voda bude plně pod kontrolou obcí

Logo společnosti VHZ
Valná hromada a představenstvo společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. (VHZ) pod vedením šumperského radního Martina Hoždory dnes projednalo a schválilo smluvní dokumenty, na základě kterých bude proveden odkup společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. (ŠPVS), která je dodavatelem vody do domácností a firem v našem regionu. Jednání o podmínkách koupě ŠPVS s jejím akcionářem, koncernem SUEZ, vedle Martina Hoždory v rámci trojčlenného vyjednávacího týmu vedl také Michael Kohajda, radní města Šumperka a předseda dozorčí rady VHZ.
| singerova | Celý článek
 
Typ: článek
11.11.2020 10:53:41
Relevance: 33.28

Voda je plně pod kontrolou měst a obcí

drop of water 578897 1920
Dne 2. listopadu prodala nadnárodní skupina SUEZ GROUPE akcie společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s (ŠPVS) společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. (VHZ). Tímto krokem se VHZ stala vlastníkem 100 procent akcií ŠPVS.
| singerova | Celý článek
 
Typ: aktualita
15.07.2022
Relevance: 33.24

Stavbaři museli změnit plány, severní tribuna šla k zemi

Zimní stadion   pohled z venku

Práce na přístavbě zimního stadionu jedou na plné obrátky, zatím vše běží podle plánu a vše by se mělo stihnout během avizovaných 18 měsíců. Stavbaři však museli změnit harmonogram. K zemi se poroučela severní tribuna, která se původně měla bourat až po skončení hokejové sezóny.

 
Typ: článek
7.9.2020 16:21:30
Relevance: 33.24

Hranice KÚ a obcí

| hrachovina | Celý článek
 
Typ: článek
15.7.2022 12:11:41
Relevance: 33.24

Stavbaři museli změnit plány, severní tribuna šla k zemi

Zimní stadion   pohled z venku
Práce na přístavbě zimního stadionu jedou na plné obrátky, zatím vše běží podle plánu a vše by se mělo stihnout během avizovaných 18 měsíců. Stavbaři však museli změnit harmonogram. K zemi se poroučela severní tribuna, která se původně měla bourat až po skončení hokejové sezóny.
| singerova | Celý článek
 
Typ: úřední deska
28.3.2023
Relevance: 33.24

 
Typ: aktualita
27.07.2020
Relevance: 33.24

Je rozhodnuto, voda bude plně pod kontrolou obcí

Logo společnosti VHZ

Valná hromada a představenstvo společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. (VHZ) pod vedením šumperského radního Martina Hoždory dnes projednalo a schválilo smluvní dokumenty, na základě kterých bude proveden odkup společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. (ŠPVS), která je dodavatelem vody do domácností a firem v našem regionu. Jednání o podmínkách koupě ŠPVS s jejím akcionářem, koncernem SUEZ, vedle Martina Hoždory v rámci trojčlenného vyjednávacího týmu vedl také Michael Kohajda, radní města Šumperka a předseda dozorčí rady VHZ.

 
Typ: úřední deska
29.3.2023
Relevance: 33.24

 
Typ: aktualita
11.11.2020
Relevance: 33.24

Voda je plně pod kontrolou měst a obcí

drop of water 578897 1920

Dne 2. listopadu prodala nadnárodní skupina SUEZ GROUPE akcie společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s (ŠPVS) společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. (VHZ). Tímto krokem se VHZ stala vlastníkem 100 procent akcií ŠPVS.

 
Typ: aktualita
04.02.2022
Relevance: 33.24

Nemáte plány na víkend? Pojďte si zabruslit!

Ilustrační fotografie   bruslení

I tento víkend vedení zimního stadionu v Šumperku vyhradilo čas pro bruslení veřejnosti. Ledová plocha se pro bruslaře otevře v tyto termíny:

 
Typ: článek
4.2.2022 7:41:32
Relevance: 33.24

Nemáte plány na víkend? Pojďte si zabruslit!

Ilustrační fotografie   bruslení
I tento víkend vedení zimního stadionu v Šumperku vyhradilo čas pro bruslení veřejnosti. Ledová plocha se pro bruslaře otevře v tyto termíny:
| singerova | Celý článek
 
Typ: úřední deska
27.11.2017
Relevance: 33.24

 
Typ: úřední deska
23.3.2023
Relevance: 33.24

 
Typ: životní situace
Relevance: 20.08

Územně plánovací informace

krajský úřad, úřad územního plánování, obecní úřad pověřený pro výkon činnosti pořizovatele a stavební úřad poskytují v rámci své působnosti jako předběžné informace územně plánovací informace o :
a) podmínkách využívání území a změn jeho využití zejména na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace,
b) podmínkách vydání regulačního plánu, územního rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů,
c) podmínkách vydání územního souhlasu v případech, kdy je možno jím nahradit územní rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů,
d) podmínkách provedení jednoduchých staveb (§ 104 odst. 1) bez předchozího územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.
 
Typ: životní situace
Relevance: 13.33

Ohlášení ČOV do 50 EO

K provedení staveb vodních děl pro čištění a odvádění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel (EO), jejichž součástí je certifikovaná čistírna odpadních vod (ČOV), postačuje ohlášení stavby vodoprávnímu úřadu. Tímto způsobem lze řešit pouze ČOV, které splňují předepsanou účinnost čištění pro příslušnou kategorii ČOV a jedná se o ČOV s pravidelným provozem (tzn. pro rodinné domy).
Vlastnímu ohlášení musí předcházet buď samostatné ošetření stavby z hlediska územního (územní rozhodnutí či územní souhlas vydané stavebním úřadem) nebo v případech, umožňujících územní souhlas, lze věc řešit společným oznámením záměru, tzn. podat oznámení záměru a ohlášení společně u vodoprávního úřadu.
Náležitosti a doklady pro ohlášení jsou uvedeny ve formuláři Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel /Příloha č. 19 k vyhl. č. 183/2018 Sb., v platném znění a §105 stavebního zákona.
V případě řešení společným oznámení záměru je třeba použít formulář Společné oznámení záměru dle přílohy č. 16 vyhl. č. 503/2006 Sb.

Ohlášenou stavbu ČOV může stavebník provést pouze na základě písemného souhlasu speciálního stavebního, tj. vodoprávního úřadu (fikce souhlasu při nereagování úřadu ve stanovené lhůtě byla zrušena). Jestliže tento stavební úřad s provedením ohlášené stavby vodního díla souhlasí, má se za povolené i nakládání s vodami (o nakládání s vodami se v případě ohlášení nežádá).

Vlastník ohlašovaného vodního díla je povinen provádět podle § 59 odstavce 1 písm. k) vodního zákona jedenkrát za dva roky prostřednictvím osoby odborně způsobilé pověřené Ministerstvem životního prostředí, technické revize vodního díla a výsledky těchto revizí předávat do 31. prosince příslušného roku vodoprávnímu úřadu. Vlastník vodního díla je povinen odstranit zjištěné závady ve lhůtě do 60 dnů od provedené revize.
 
Typ: článek
2.11.2012 8:39:30
Relevance: 10.21

Město Šumperk navštívili starostové ze slovenského okresu Prievidza

starostové3
V pondělí 29. října navštívila město Šumperk dvacítka starostů ze Združenie miest a obcí Hornej Nitry z okresu Prievidza. Na společném semináři, kde se sešli se starosty obcí z ORP Šumperk, se měli možnost vzájemně poznat, vyměnit si zkušenosti a získat informace o možnostech budoucího rozvoje svých měst a obcí. Setkání pořádaly Místní akční skupiny MAS Šumperský venkov a MAS Horní Pomoraví ve spolupráci s městem Šumperkem.
| hrachovina | Celý článek
 
Typ: životní situace
Relevance: 10.01

Žádost u územně plánovací informaci

Žádost u územně plánovací informaci se podává podle ustanovení § 21 odst.1 písm. a) až c), odst. 2 až 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.
 
Typ: aktualita
06.06.2014
Relevance: 9.97

Změna sídla profesionálních hasičů v Šumperku

Logo Hasičský záchranný sbor ČR

Upozorňujeme občany, že z důvodu přípravy demolice a výstavby nové požární stanice v Šumperku a ředitelství územního odboru Šumperk Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje došlo ke změně v jejich sídle. Ředitelství územního odboru Šumperk bylo přestěhováno do budovy „Robotárna“ v ulici Lidická.  Nové sídlo: Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Územní odbor Šumperk, Lidická 72A 787 01 Šumperk. Podrobnosti naleznete ikona souboruzde.

 
Typ: aktualita
02.11.2012
Relevance: 9.97

Město Šumperk navštívili starostové ze slovenského okresu Prievidza

starostové3

V pondělí 29. října navštívila město Šumperk dvacítka starostů ze Združenie miest a obcí Hornej Nitry z okresu Prievidza. Na společném semináři, kde se sešli se starosty obcí z ORP Šumperk, se měli možnost vzájemně poznat, vyměnit si zkušenosti a získat informace o možnostech budoucího rozvoje svých měst a obcí. Setkání pořádaly Místní akční skupiny MAS Šumperský venkov a MAS Horní Pomoraví ve spolupráci s městem Šumperkem.

 
Typ: aktualita
05.12.2012
Relevance: 9.97

Informace FÚ v Šumperku pro poplatníky daně z nemovitostí v roce 2013

Logo České daňové správy

Dnem 1.1.2013 se v Olomouckém kraji zřizuje úřad pro Olomoucký kraj, který bude vykonávat správu daní v územní působnosti celého Olomouckého kraje. V sídlech bývalých finančních úřadů se zřizují územní pracoviště Finančního úřadu pro Olomoucký kraj (dále jen ÚzP), a to ÚzP v Prostějově, Konici,  Olomouci,  Litovli,  Šternberku,  Přerově,  Hranicích,  Šumperku,  Jeseníku a  ZábřehuV souvislosti s přechodem územní působnosti na krajský princip budou daňová přiznání poplatníků daně z nemovitostí sloučena do jednoho přiznání a uložena na jednotlivých ÚzP. Za všechny nemovitosti na území kraje bude poplatník platit od 1.1.2013 daň z nemovitostí na nový účet daně z nemovitostí Finančního úřadu pro  Olomoucký kraj: 7755-47623811/0710.

 
Typ: článek
24.5.2017 14:14:57
Relevance: 6.82

Šumperk obhájil 2. místo v soutěži třídění odpadů

oceneni
Ve Velké Bystřici u Olomouce byli oceněni zástupci nejlepších měst a obcí Olomouckého kraje v třídění odpadů za rok 2016. Ve dvanáctém ročníku tradiční soutěže s názvem O KERAMICKOU POPELNICI byly vyhodnoceny celkem čtyři kategorie podle velikosti obcí a měst. Město Šumperk obhájilo z loňského roku 2. místo.
| hrachovina | Celý článek
 
Typ: životní situace
Relevance: 6.72

Ohlášení stavby

k provedení jednoduchých staveb uvedených v odstavci 2 písm. a) až d) § 104 stavebního zákona, jejichž návrh je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu, s územně plánovací informací (§ 21), které jsou umisťovány v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se jimi podstatně nemění a které nevyžadují nové nároky na dopravní a technickou infrastrukturu, postačí ohlášení bez předchozího územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. Spolu s ohlášením stavebník stavebnímu úřadu doloží, že o svém stavebním záměru prokazatelně informoval vlastníky sousedních pozemků a staveb na nich; ti mohou příslušnému stavebnímu úřadu oznámit své případné námitky proti stavbě do 15 dnů ode dne, kdy byli stavebníkem informováni.

Ohlášení stavby obsahuje údaje o stavebníkovi, o pozemku, ohlášené stavbě, jejím rozsahu a účelu, o způsobu a době provádění stavby a její jednoduchý technický popis; u dočasné stavby rovněž dobu jejího trvání a návrh úpravy pozemku po jejím odstranění. K ohlášení se připojí doklad prokazující vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku či stavbě, pokud stavební úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí.

U staveb uvedených v § 104 odst. 2 písm. a) až d) se k ohlášení dále připojí projektová dokumentace. U staveb a terénních úprav uvedených v § 104 odst. 2 písm. e) až i) a n) se k ohlášení připojí projektová dokumentace, kterou tvoří situační náčrt podle katastrální mapy s vyznačením jejich umístění, hranic se sousedními pozemky, polohy staveb na nich a jednoduché stavební nebo montážní výkresy specifikující navrhovanou stavbu nebo terénní úpravy.

Projektová dokumentace se připojuje ve dvojím vyhotovení. Není-li obecní úřad obce, na jejímž území stavba bude, stavebním úřadem, předkládá se trojmo, vyjma staveb v působnosti vojenských a jiných stavebních úřadů (§ 16); pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení. K ohlášení se připojí závazné stanovisko dotčeného orgánu vyžadované zvláštním právním předpisem.
 
Typ: aktualita
19.11.2013
Relevance: 6.65

Pozvánka na seminář webové aplikace PROGRAM ROZVOJE OBCE

Logo Ministerstva pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá v rámci projektu „Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí“ seminář, který je určen pro představitele obcí a pracovníky MěÚ s cílem představit tvorbu programu rozvoje obce pomocí webové aplikace. Seminář se uskuteční ve středu 27.11.2013 v Olomouci. Účast na kurzu je bezplatná. Více naleznete ikona souboruzde.

 
Typ: aktualita
02.04.2010
Relevance: 6.65

Město Šumperk získalo 1. místo v soutěži Zlatý erb

Zlatý erb - logo

Vítězství v sedmém ročníku krajského kola soutěže Zlatý erb hodnotící webové stránky a elektronické služby měst a obcí si odnesly město Hranice a obec Libina. Město Šumperk získalo 1. místo v kategorii Elektronické služby - za Webovou aplikaci - Koncept územního plánu.

 
Typ: aktualita
24.05.2017
Relevance: 6.65

Šumperk obhájil 2. místo v soutěži třídění odpadů

oceneni

Ve Velké Bystřici u Olomouce byli oceněni zástupci nejlepších měst a obcí Olomouckého kraje v třídění odpadů za rok 2016. Ve dvanáctém ročníku tradiční soutěže s názvem O KERAMICKOU POPELNICI byly vyhodnoceny celkem čtyři kategorie podle velikosti obcí a měst. Město Šumperk obhájilo z loňského roku 2. místo.

 
Typ: aktualita
03.12.2013
Relevance: 6.65

Volná pracovní místa

sumperk1

Město Šumperk se spolupráci se Svazem měst a obcí ČR se zapojilo do realizace projektu hrazeného z fondů Evropské unie „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“. Pro daný projekt vypisuje město nové pracovní pozice. Jedná se o  pracovníky pro analýzy a strategie a odborníka na oblast rozvoje aglomerací. Podrobné informace naleznete zde.

 
Typ: článek
23.5.2019 9:52:56
Relevance: 6.65

Městský úřad Šumperk získal ocenění za kvalitu a inovaci

Městský úřad Šumperk   starosta Tomáš Spurný, vedoucí kanceláře TAJ Marie Dvořáčková
Ve středu 15. května 2019 proběhl čtvrtý ročník slavnostního předávání ocenění Přívětivý úřad v kategorii obcí s rozšířenou působností. Do soutěže se přihlásilo celkem 146 obcí III. typu, Městský úřad Šumperk obsadil v Olomouckém kraji třetí místo. O den později získal úřad další významné ocenění – cenu Ministerstva vnitra ČR za kvalitu a inovaci ve veřejné správě, tzv. Stříbrný stupeň organizace ve veřejné správě za rok 2018.
| hrachovina | Celý článek
 
Typ: aktualita
25.04.2012
Relevance: 6.65

Nabídka besed při relacích civilní ochrany

CB PMR 2

Pravidelné relace civilní ochrany na občanském rádiu CB a PMR budou v květnu vybízet k besedám mimo jiné na tato témata: Domácí násilí, činnost Intervenčního centra Olomouc - první středa v květnu, tzn. 2. května, v době 08.30 - 10.00. Život v obci Vikýřovice a v jiných obcích - první pátek v květnu, tzn. 4. května, v době 18.00 - 19.00.  Jak funguje politická strana, tentokrát TOP 09 - první sobota v květnu, tzn. 5. května, v době 08.30 - 10.00.

 
Typ: aktualita
09.06.2016
Relevance: 6.65

Šumperk druhý v třídění odpadů

DSCF1983

V Olomouci byli oceněni zástupci nejlepších měst a obcí Olomouckého kraje v třídění odpadů za rok 2015. V jedenáctém ročníku tradiční soutěže s názvem O KERAMICKOU POPELNICI byly vyhodnoceny celkem čtyři kategorie podle velikosti obcí a měst. V kategorii nad 15 000 obyvatel získalo druhé místo město Šumperk, první příčku obsadila Olomouc. ikona souboruVíce...

 
Typ: aktualita
06.05.2020
Relevance: 6.65

Policisté a domovník dostali ocenění za záchranu seniorky

Ocenění policistů 5_2020

Tři muže, kteří na konci dubna zachránili obyvatele z hořícího panelového domu, ocenili zástupci města, hasičů a policie v úterý 5. května v obřadní síni radnice. Plaketu sdružení Bezpečný Šumperka a věcné dary jim předal ředitel územního odboru Policie ČR Šumperk Libor Giesel, ředitel HZS Olomouckého kraje Územního odboru Šumperk Martin Žaitlík a starosta Šumperka Tomáš Spurný.

 
Typ: aktualita
30.09.2013
Relevance: 6.65

Starostové ze Šumperska, Zábřežska a Mohelnicka navštívili okres Prievidza

starostové - Prievidza

Ve dnech 24.-25.9.2013 navštívila na pozvání předsedy  Združenie miest a obcí Hornej Nitry a zároveň starosty obce Sebedražie Petera Juríčka třicítka starostů, zástupců obcí a zástupců Místních akčních skupin Horní Pomoraví s Šumperský venkov okres Prievidza.  Na výjezdním setkání si starostové vzájemně vyměnili zkušenosti z oblasti samosprávy a podělili se o zkušenosti z oblasti čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie. Starostové navázali na setkání, které se uskutečnilo na Šumpersku v říjnu loňského roku.

 
Typ: aktualita
05.01.2015
Relevance: 6.65

Zážitky z běžného života

CB PMR 2

Občanské rádio je dobrá možnost rozhovoru mezi lidmi o záležitostech běžného života. Ve středu 7. ledna není součástí programu relace civilní ochrany na občanském rádiu nějaké speciální téma. Místo toho bude poskytnut větší prostor mezi 08:30 a 10:00 hod pro sdělení zážitků účastníků a posluchačů relace, podle pravidla sdělená radost = dvojnásobná radost. Záležitosti civilní ochrany budou veřejnosti v tento den připomenuty také ve 12:10 hod zkouškou sirén. Občané obcí, ve kterých se v rámci protipovodňových opatření instalují rozhlasová zařízení, zkuste si v tento čas slyšitelnost houkání z reproduktorů a adresujte případné připomínky starostům obcí. Smysl houkání sirén a houkání z reproduktorů ve 12:10 hod je stejný. Mimo jiné pobídnout k zamyšlení, kdeže jsou uloženy letáky civilní ochrany.

 
Typ: aktualita
23.05.2019
Relevance: 6.65

Městský úřad Šumperk získal ocenění za kvalitu a inovaci

Městský úřad Šumperk   starosta Tomáš Spurný, vedoucí kanceláře TAJ Marie Dvořáčková

Ve středu 15. května 2019 proběhl čtvrtý ročník slavnostního předávání ocenění Přívětivý úřad v kategorii obcí s rozšířenou působností. Do soutěže se přihlásilo celkem 146 obcí III. typu, Městský úřad Šumperk obsadil v Olomouckém kraji třetí místo. O den později získal úřad další významné ocenění – cenu Ministerstva vnitra ČR za kvalitu a inovaci ve veřejné správě, tzv. Stříbrný stupeň organizace ve veřejné správě za rok 2018.

 
Typ: životní situace
Relevance: 6.65

Poskytování příspěvků z programu Ministerstva kultury ČR

Ministerstvo kultury ČR ( dále jen „ MKČR“) vyhlašuje v souladu s ust. § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Tento dotační program umožní MK ČR alokovat příspěvek ze státního rozpočtu na zachování a obnovu kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností ( dále jen „ORP“). Program dává obecním úřadům ORP možnost bezprostředně se podílet na kompenzaci veřejného zájmu na úseku památkové péče, úplněji a účelněji naplňovat zákonné kompetence a posílit význam a autoritu působnosti obecních úřadů ORP na úseku památkové péče.
 
Typ: článek
30.3.2020 8:21:38
Relevance: 3.46

Daňové přiznání můžete podat bezkontaktně

Finanční úřad pro Olomoucký kraj a jeho územní pracoviště žádají poplatníky, kteří chtějí podat daňové přiznání v následujících dnech, aby v maximální možné míře využili elektronickou formu podání. Přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob lze odevzdat až do 1. července 2020 bez nutnosti individuálně žádat o prodloužení lhůty.
| buchtova | Celý článek
 
Typ: článek
19.9.2013 14:21:50
Relevance: 3.42

Radní Olomouckého kraje navštívili Šumpersko

IMG 3265 ok
Beseda se studenty Vyšší odborné a střední průmyslové školy v Šumperku, návštěva Lázní Bludov, Domova Paprsek v Olšanech, Muzea silnic ve Vikýřovicích i setkání se zástupci obcí, podnikatelů a neziskových organizací tvořily program výjezdního jednání členů krajské rady na Šumpersku. Hejtman Jiří Rozbořil se svými kolegy zavítal do regionu v pondělí 16. září.
| hrachovina | Celý článek
 
Typ: článek
3.12.2013 11:03:20
Relevance: 3.42

Vyhlášení Programu prevence kriminality na rok 2014

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra vyhlásil Program prevence kriminality na rok 2014, v rámci něhož bude přerozdělena státní účelová dotace krajům a obcím na rok 2014 s cílem snížit míru a závažnost trestné činnosti.
| karkoskova | Celý článek
 
Typ: článek
9.12.2015 16:46:26
Relevance: 3.42

Šumperané třídí odpady jako druzí nejlepší v kraji

Podesáté v historii předali minulé úterý zástupci Olomouckého kraje a Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s., ocenění v soutěži „O keramickou popelnici“ obcím a městům, jejichž občané nejlépe třídí využitelné odpady. V kategorii měst nad patnáct tisíc obyvatel skončil Šumperk druhý za Olomoucí. Třetí příčka připadla Hranicím.
| matusu | Celý článek
 
Typ: článek
10.12.2014 16:32:15 - aktualizováno 16.11.2022 16:07:47
Relevance: 3.42

Výbory zastupitelstva

Výbory zastupitelstva města jsou podle § 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, iniciativní a kontrolní orgány tohoto vrcholného orgánu.
| kouril | Celý článek
 
Typ: článek
27.9.2016 10:46:31
Relevance: 3.42

Občané Šumperka třídí odpad

lípa v Šumperku
V červnu byli v Olomouci oceněni zástupci nejlepších měst a obcí Olomouckého kraje v třídění odpadů za rok 2015. Mezi nimi nechyběli zástupci města Šumperka, kteří kromě jiných ocenění získali také pamětní strom - lípu srdčitou. Ta byla v září vysazena na zeleném prostranství u křižovatky s ulicemi Čsl. armády a 8. května poblíž evangelického kostela. Díky pamětní plaketě bude lípa připomínat nejen skvělé umístění v soutěži O keramickou popelnici, ale také to, že třídění odpadů šetří přírodu.
| hrachovina | Celý článek
 
Typ: článek
23.2.2009 13:10:03
Relevance: 3.42

Příspěvek na obnovu památek

Výzva k podávání žádosti o příspěvek z programu Ministerstva kultury 2009 "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností" Šumperk a Zábřeh.
| jahnova | Celý článek
 
Typ: článek
25.1.2021 11:00:29
Relevance: 3.42

Vítání občánků

Město Šumperk vyzývá rodiče dětí s trvalým bydlištěm ve městě Šumperku, jejichž děti se narodily v jiné obci, aby v případě, že se chtějí se svým dítětem zúčastnit slavnostního „Vítání občánků“, vyplnili formulář, zda mají zájem se slavnostního obřadu zúčastnit.
| hrachovina | Celý článek
 
Typ: článek
20.2.2013 20:21:13
Relevance: 3.39

Město Šumperk obsadilo druhou příčku ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys

zapletal
Město Šumperk získalo v rámci Olomouckého kraje druhé místo ve výzkumu Město pro byznys, který je zaměřen na rozvoj podnikatelského sektoru a srovnává podmínky podnikání ve všech obcích s rozšířenou působností v celé České republice a městských částech hlavního města Prahy. Vyhlašovatelem výzkumu je nezávislý zpravodajsko – analytický a ekonomický týdeník Ekonom.
| hrachovina | Celý článek
 
Typ: článek
10.8.2009 13:58:36
Relevance: 3.39

Povodně 2009

Veřejná sbírka Olomouckého kraje na pomoc obcím, neziskovým organizacím a jednotlivcům postiženým bleskovými záplavami na Hranicku a Jesenicku v červnu 2009.
| jahnova | Celý článek
 
Typ: článek
21.7.2015 14:12:04
Relevance: 3.39

Rekonstrukce úřadovny v ul. Jesenické pokračuje II. etapou

Úřadovnu v ul. Jesenické čeká II. etapa rekonstrukce, která potrvá do  25.9.2015. V rámci II. etapy dojde k rekonstrukci dalších prostor v budově úřadovny. Etapa je spojena se stěhováním odboru živnostenského a odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic zpět do původních, nově zrekonstruovaných, prostor. Odbor životního prostředí se naopak stěhuje do provizorních prostor (do zasedací místnosti, III. patro, nová přístavba úřadovny, vchod z ulice Rooseveltovy). Tyto odbory budou pro veřejnost po dobu rekonstrukce dočasně uzavřeny. Omlouváme se všem občanům za případné komplikace a děkujeme za pochopení.
| hrachovina | Celý článek
 
Typ: článek
18.1.2010 8:54:48
Relevance: 3.39

Partnerské město Bad Hersfeld věnovalo výtěžek z prodeje štol, vína a koblížků šumperským organizací

2009_12_12 BH vánoce
Jako každým rokem prodávali zástupci Bad Hersfeldu v průběhu prosincových Vánoc na Točáku štoly, koblížky a svařené víno. Letos se během dvou dnů podařilo získat 19.185,- Kč. Peníze byly rozděleny mezi dvě šumperské organizace - ; Charitu Šumperk (9.685,- Kč) a Územnímu organizaci Svazu diabetiků ČR při nemocnici v Šumperku (9.500,- Kč).
| jahnova | Celý článek
 
Typ: článek
7.6.2012 11:28:26
Relevance: 3.39

Uzavření provozu registru vozidel ve dnech 29. 6. – 8. 7. 2012

Logo města Šumperka
V současné době probíhá ze strany Ministerstva dopravy ČR příprava zavedení nového Centrálního registru vozidel (CRV), který má nahradit dosavadní, léta fungující, ale současným požadavkům již nedostačující registr. Do nového registru budou mít přístup všechny registry silničních vozidel úřadů obcí s rozšířenou působností při vyřizování žádostí o registraci vozidel, vyřazování vozidel a provádění změn k vozidlům a jejich dokladům
| navratil | Celý článek
 
Typ: článek
26.5.2015 11:17:24
Relevance: 3.39

Úřadovnu v Jesenické ulici čeká I.etapa rekonstrukce

Od pondělí 1.června 2015 bude zahájena I.etapa rekonstrukce úřadovny v Jesenické ulici. Rekonstrukce se dotkne odborů strategického rozvoje, územního plánování a investic, odboru živnostenského a částečně i odborů výstavby a dopravy. Rekonstrukce bude zahájena v pondělí 1. června a potrvá do  pátku 24. července letošního roku.
| hrachovina | Celý článek
 
Typ: článek
10.5.2012 15:40:47
Relevance: 3.39

Včasným zásahem zachránil život

Antonín Vrátný, Jiří Pajer
Čtvrtek 15. března po poledni se mohl stát tragickým pro basketbalového rozhodčího Antonína Vrátného. Nebýt včasného zásahu Jiřího Pajera, školníka ZŠ Dr. E. Beneše, mohl mít tento den tragický konec, místo toho má svého hrdinu. Záchranu života ocenili ve středu 9. května čestným uznáním a přijetím na radnici starosta města Šumperka Zdeněk Brož a Martin Žaitlik, předseda občanského sdružení Bezpečný Šumperk a ředitel Územního odboru Šumperk, HZS Olomouckého kraje.
| navratil | Celý článek
 
Typ: článek
19.9.2017 12:59:20
Relevance: 3.36

9. ročník týdne sociálních služeb v ČR

Týden sociálních služeb je každoročně obdobím, kdy se potkávají poskytovatelé sociálních služeb, zástupci státu, krajů, měst a obcí a mnozí další odborníci, aby diskutovali o sociálních službách.
| karkoskova | Celý článek
 
Typ: článek
10.11.2015 10:57:52
Relevance: 3.36

Radnice nabízí občanům k odběru kvalitní kompost

Šumperané mají možnost odebrat si kompost, který je vyroben ze sbíraného bioodpadu z města a okolních obcí. S touto nabídkou přichází už podruhé místní radnice. Kompost mohou občané získat v úterý 17. a v sobotu 21. listopadu 2015 ve dvoře městské úřadovny v Jesenické ulici 31. Stačí, když si s sebou vezmou pytel nebo jakoukoliv nádobu a občanský průkaz, který je třeba předložit
| hrachovina | Celý článek
 
Typ: článek
29.6.2012 15:29:11
Relevance: 3.36

Starosta města ocenil další zachránce

P6285298
Záchranu života ocenili ve čtvrtek 28. července čestným uznáním a přijetím na radnici starosta města Šumperka Zdeněk Brož a Martin Žaitlik, předseda občanského sdružení Bezpečný Šumperk a ředitel Územního odboru Šumperk, HZS Olomouckého kraje.  
| navratil | Celý článek
 
Typ: článek
26.9.2011 10:49:00
Relevance: 3.36

Šumperská radnice má nové technologické centrum

TC dohledové
Na konci srpna 2011 byl úspěšně dokončen projekt „Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu ORP Šumperk.“ Díky vybudování technologického centra ORP Šumperk byly vytvořeny podmínky pro realizaci hostingového řešení spisové služby pro příspěvkové organizace města, obce a příspěvkové organizace obcí ve správním obvodu a zlepšení vnitřní integrace úřadu.
| navratil | Celý článek
 
Typ: článek
2.11.2011 13:16:10
Relevance: 3.36

Šumperk ušetří v příštím roce na nákupu elektřiny více než milion korun

peníze
Dosud největší centralizovaný nákup městských a obecních samospráv pod vedením statutárního města Hradce Králové se uskutečnil již v září na energetickém trhu Čes-komoravské komoditní burzy Kladno (ČMKBK). Hradec Králové a pětice moravských měst a obcí - Šumperk, Zábřeh, Mohelnice, Jeseník a Česká Ves – sdružily svoji poptávku po silové elektřině do centralizovaného balíku se záměrem zvýšit atraktivitu pro dodavatele a dosáhnout výhodnější ceny. Tato strategie se evidentně osvědčila, protože některým sdruženým městům prakticky zůstala pro příští rok zachována cenová úroveň roku letošního, pro některé potom bude znamenat úsporu. To je při aktuálním nárůstu cen dodavatelů energií velmi kvalitní výsledek.
| navratil | Celý článek
 
Typ: článek
7.10.2019 11:50:50
Relevance: 3.36

XI. ročník týdne sociálních služeb v ČR

Týden sociálních služeb je každoročně obdobím, kdy se potkávají poskytovatelé sociálních služeb, zástupci státu, krajů, měst a obcí a mnozí další odborníci, aby diskutovali o sociálních službách.
| karkoskova | Celý článek
 
Typ: článek
1.4.2009 7:48:27
Relevance: 3.36

Zásady hlasování ve volbách do Evropského parlamentu

Letošní červen se nese ve znamení voleb do Evropského parlamentu. Ty proběhnou v pátek 5. června od 14 do 22 hodin a v sobotu 6. června od 8 do 14 hodin. K volebním urnám v českých městech a obcích mohou přijít nejen občané České republiky, ale také občané dalších států, jež jsou členy Evropské unie.
| jahnova | Celý článek
 
Typ: článek
8.12.2015 13:50:35
Relevance: 3.36

Konsolidace IT a nové služby TC ORP Šumperk

Cílem projektu je inovace a konsolidace hardware (HW) a software (SW) technologického centra ORP (TC ORP), posílení bezpečnosti dat obcí skrze TC ORP a elektronizace dalších procesů ORP za účelem naplnění vize eGovernmentu. Realizací projektu dojde ke zvýšení úrovně služeb elektronické veřejné správy a uskutečňování strategie Smart Administration a zároveň ke snížení administrativního zatížení občanů v ORP Šumperk.
| hrachovina | Celý článek
 
Typ: článek
15.3.2022 15:50:43
Relevance: 3.36

Centrum pomoci Ukrajině v Šumperku končí

Ukrajinská vlajka
Územní centrum pomoci Ukrajině v Šumperku  (UACPU) končí, jeho brány se v bývalém žerotínském zámku uzavřou 25. dubna. 
| singerova | Celý článek
 
Typ: článek
14.10.2020 16:20:18
Relevance: 3.36

Šumperk získal Odpadového Oskara

recycling 1202274 640
Město získalo další ocenění, které svědčí o tom, že lidé kvalitně třídí odpad. V soutěži Odpadový Oskar, která vyhodnocuje množství vytříděného odpadu, získal Šumperk krajský primát v kategorii obcí nad pět tisíc obyvatel. Lidé dokázali vytřídit 38 procent odpadů.
| singerova | Celý článek
 
Typ: článek
4.7.2014 15:34:04
Relevance: 3.36

Andělské louky Rejchartice 2014 – Andělská stezka

Andelske louky plakát
Ve dnech od 14. do 19.07. se v obci Rejchartice uskuteční sochařské a řezbářské sympozium s názvem Andělské louky.  Sympozium se uskuteční v rámci projektu Andělské stezky Šumperk – Rejchartice. Sympozium systematicky navazuje a doplňuje loňský pilotní počin Andělské louky Rejchartice 2013.
| hrachovina | Celý článek
 
předchozí další
load