Úvodní strana > Potřebuji vyřídit

Navigace

Životní situace

Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Závazné stanovisko k umístění stavby do 50m od okraje pozemku určeného k plnění funkcí lesa

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Ten, kdo má na vydání stanovisko právní zájem (investor), případně zástupce osoby, která má na vydání stanoviska právní zájem

Podmínky a postup řešení:

Žádost s přílohami zaslat na adresu Městského úřadu Šumperk, odbor životního prostředí, Jesenická 31 nebo doručit na podatelnu tohoto pracoviště

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Přednostně v pondělí a ve středu - mimo tyto dny nejlépe po telefonické dohodě

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Vydání závazného stanoviska nepodléhá správním poplatkům

Lhůty pro vyřízení přestupku:

do 30 dnů

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Snímek katastrální mapy se zákresem záměru, výkres „zastavovací situace“ s údaji o vzdálenostech stavby od hranic lesních pozemků, případné vyjádření vlastníků blízkých lesních pozemků (v případě zastupování žadatele – plnou moc k zastupování)

Datum poslední aktualizace: 6.11.2012

load