Úvodní strana > Potřebuji vyřídit

Navigace

Životní situace

Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 212

Kód životní situace: VUL

Vydání úmrtního listu

Informace k vyřízení úmrtí.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Osoba, která vypravila pohřeb.

Podmínky a postup řešení:

Pozůstalý po zemřelém obdrží od matričního úřadu úmrtní list. To, že pohřeb tato osoba vypravuje, matričnímu úřadu sdělí a doloží pohřební služba, na kterou se vypravitel bezodkladně po úmrtí osoby obrací. Vypravitel odevzdá matričnímu úřadu občanský průkaz zemřelého, pokud již nebyl součástí listu o prohlídce mrtvého a cestovní doklad zemřelého, pokud jej tento vlastnil a sdělí pohřební službě potřebné údaje.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

V prvé řadě se vypravitel pohřbu dostaví na pohřební službu. Matriční úřad vypravitel osloví pouze v případě, že vystavení úmrtního listu není brzy vyřízeno, což je mnohdy podmíněno nedostatkem příslušných podkladů, nutných pro vystavení úmrtního listu, nebo není matričnímu úřadu vypravitel znám /pohřební služba zašle informaci pozdě/.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • pondělí a středa: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
    úterý a čtvrtek: 8:00 – 12:00; 13:00 – 14:30
    pátek: dle dohody

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

pohřební službě předložit: - občanský průkaz zemřelého - rodný , případně oddací list zemřelého - doklad totožnosti vypravitele úmrtí - pokud vypravitelem není pozůstalý manžel, znát údaje o této osobě, tj. jméno a příjmení, rodné číslo, trvalý pobyt

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Po obdržení úmrtního listu pozůstalý/á manžel/ka si požádá o nový občanský průkaz z důvodu změny rodinného stavu.

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru správního a vnitřních věcí

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Jana Urbanová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 10.12.2007

Datum poslední aktualizace: 13.7.2022

load