Úvodní strana > Potřebuji vyřídit

Navigace

Životní situace

Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 211

Kód životní situace: ZMD

Ztráta matričního dokladu

Vydání druhopisu rodného, oddacího, úmrtního listu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická osoba, které se zápis týká, nebo členové její rodiny (manžel, rodiče, prarodiče, sourozenci, děti, vnuci), zplnomocnění zástupci. Fyzická osoba, která prokáže že doklad potřebuje k uplatnění jejích práv před orgány státu nebo územních samosprávných celků.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podat žádost osobně nebo písemně u matričního úřadu kde je narození, uzavření manželství nebo úmrtí zapsáno v matriční knize.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • pondělí a středa: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
    úterý a čtvrtek: 8:00 – 12:00; 13:00 – 14:30
    pátek: dle dohody

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Platný doklad totožnosti - občanský průkaz, cestovní pas. V případě člena rodiny předložit dále matriční doklad (rodný, oddací list), ze kterého je toto patrno. Znát datum a místo matriční události (narození, uzavření manželství, popřípadě úmrtí). U matriční události nastalé před 1.1.1950 je nutno znát i označení církve.

Správní a jiné poplatky:

Dle zákona č. 634/2004 Sb.- položka 3b), činí správní poplatek 100,- Kč za každý druhopis rodného,oddacího nebo úmrtního listu. Hradí se v hotovosti přímo před vydáním matričního dokladu a to na pokladně městského úřadu. V případě písemné žádosti poštovní poukázkou, nebo zaslání bankovky v této hodnotě přímo v obálce spolu se žádostí.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • Podání lze učinit též emailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem na adresu:
    Elektronická podatelna

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru správního a vnitřních věcí

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Jana Urbanová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 10.12.2007

Datum poslední aktualizace: 13.7.2022

load