Úvodní strana > Potřebuji vyřídit

Navigace

Životní situace

Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Prohlášení o volbě druhého jména

Od 01.07.2001 může státní občan České republiky užívat dvě jména při splnění podmínek stanovených zákonem.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Občan České republiky, popřípadě zákonní zástupci nezletilého občana ČR, jehož se prohlášení o volbě druhého jména týká.

Podmínky a postup řešení:

Občan, který má v matriční knize zapsáno jedno jméno, může před matričním úřadem prohlásit, že bude užívat dvě jména. Za nezletilého učiní toto prohlášení jeho zákonní zástupci. Zapsaná mohou být dvě jména, která nejsou stejná. K volbě druhého jména pro nezletilého staršího 15 let musí být připojen jeho souhlas. U občanů narozených do 31.12.1949, kteří mají v matriční knize zapsáno více jmen, lze druhé jméno zvolit pouze z těchto zapsaných jmen. Toto prohlášení lze učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • pondělí a středa: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
    úterý a čtvrtek: 8:00 – 12:00; 13:00 – 14:30
    pátek: dle dohody

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

- rodný list (osoby, které se prohlášení týká) - doklad totožnosti prohlašovatele, - doklad totožnosti zákonných zástupců, pokud činí prohlášení za nezletilého - doklad totožnosti nezletilého dítěte, staršího 15ti let

Formuláře:

  • Nejsou stanoveny.

Správní a jiné poplatky:

Bez poplatku.

Lhůty pro vyřízení přestupku:

Matriční úřad, v jehož matriční knize je narození zapsáno, vydá nový rodný list do 30 dnů po obdržení prohlášení.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Po vydání nového rodného listu změna všech úředních dokladů - občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz atd.

Datum poslední aktualizace: 13.7.2022

load