Úvodní strana > Potřebuji vyřídit

Navigace

Životní situace

Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Změna jména a příjmení

Jméno nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti a v souladu s právními předpisy.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Občan České republiky, popřípadě zákonný zástupce nezletilého občana ČR. Cizinec, má-li povolen trvalý pobyt podle zvláštních právních předpisů.

Podmínky a postup řešení:

Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod. Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo naopak, žádá li o změnu jména na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké, nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů. Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, je žadatel povinen předložit doklad vydaný znalcem. Dále jestliže by změna jména nebo příjmení byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • pondělí a středa: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
    úterý a čtvrtek: 8:00 – 12:00; 13:00 – 14:30
    pátek: dle dohody

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Písemnou žádost, adresovanou matričnímu úřadu a příslušné doklady. Rodný, popřípadě oddací list žadatele nebo nezletilého dítěte, pravomocný rozsudek o rozvodu, jde-li o osoby rozvedené, úmrtní list, jde-li o osoby ovdovělé, doklad o místu trvalého pobytu, doklad o státním občanství, průkaz totožnosti. Jde-li o nezletilé dítě, navíc písemný souhlas druhého rodiče s úředně ověřeným podpisem, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas. Správní poplatek.

Formuláře:

  • Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatek 100,- Kč - při povolení změny příjmení hanlivého, směšného,zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení. Správní poplatek 1000,- Kč - povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech.

Lhůty pro vyřízení přestupku:

Správní orgán rozhodne zpravidla do 30 dnů od zahájení řízení. Ve zvlášť složitých případech se připočítává další doba až 30 dnů.

Další osoby dotčené přestupkovým řízením:

  • V řízení o změnu jména nebo příjmení nezletilého dítěte jsou účastníky řízení oba rodiče bez ohledu na to, který z rodičů podal žádost.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Po nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména nebo příjmení je třeba požádat na základě nově vydaného matričního dokladu o vydání nového občanského průkazu, cestovního dokladu, popř. průkazu o povolení k pobytu.

Datum poslední aktualizace: 13.7.2022

load