Úvodní strana > Potřebuji vyřídit

Navigace

Životní situace

Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Ženská příjmení v mužském tvaru

Příjmení se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice. Na základě žádosti ženy nebo žádosti rodičů dítěte ženského pohlaví, lze za splnění určitých podmínek stanovených zákonem užívat příjmení v mužském tvaru.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žena o jejíž příjmení se jedná. Rodiče (zákonní zástupci) za dítě ženského pohlaví.

Podmínky a postup řešení:

Při zápisu uzavření manželství : Na základě žádosti ženy o užívání příjmení v mužském tvaru jde-li o: a) cizinku b) občanku, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině c) občanku, jejíž manžel je cizinec d) občanku, která je jiné než české národnosti. Při zápisu narození dítěte ženského pohlaví je-li dítě : a) cizincem b) občanem, který má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině c) občanem, jehož jeden z rodičů je cizincem d) občanem, který je jiné než české národnosti. Při zápisu úmrtí cizinky se uvede příjmení ženy v mužském tvaru, je-li jeho užívání prokázáno matričním dokladem nebo jinou veřejnou listinou. Podat žádost o užívání příjmení v mužském tvaru lze i tehdy, je-li již matriční událost v matriční knize zapsána.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • pondělí a středa: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
    úterý a čtvrtek: 8:00 – 12:00; 13:00 – 14:30
    pátek: dle dohody

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

a) žádost o uvedení příjmení v mužském tvaru b) doklad o trvalém pobytu v cizině,případně prohlášení o tomto pobytu c) doklad o státním občanství manžela, který je cizinec (např.cestovní pas nebo jiný doklad) d) prohlášení o příslušnosti k národnostní menšině e) průkaz totožnosti žadatele f) matriční doklad, byl-li již zápis proveden g) jde-li o nezletilou - písemný souhlas druhého rodiče s ověřeným podpisem h) písemný souhlas nezletilé osoby starší 15 let

Formuláře:

  • Nejsou stanoveny.

Správní a jiné poplatky:

Nejsou stanoveny.

Lhůty pro vyřízení přestupku:

Podání žádosti není časově omezeno. Žádost lez podat pouze jednou. Lhůta na vyřízení žádosti je 30 dnů od zahájení řízení.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Po vydání nového matričního dokladu - např. oddacího listu - požádat o nový občanský průkaz a další doklady.

Datum poslední aktualizace: 13.7.2022

load