Úvodní strana > Potřebuji vyřídit

Navigace

Životní situace

Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Zápis narození nastalého v cizině do Zvláštní matriky v Brně

Informace k zápisu narození do Zvláštní matriky v Brně a vydání rodného listu pro použití v ČR - narození v cizině.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

- fyzická osoba, které bylo uděleno státní občanství ČR - rodič (státní občan ČR) dítěte narozeného v cizině - občan ČR, který se narodil v cizině

Podmínky a postup řešení:

Podmínkou pro zápis do Zvláštní matriky v Brně je, aby osoba, jíž se zápis týká byla státním občanem České republiky.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • pondělí a středa: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
  úterý a čtvrtek: 8:00 – 12:00; 13:00 – 14:30
  pátek: dle dohody

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 1. cizozemský rodný list s úředním překladem do českého jazyka, popř. cizozemský rodný list s vícejazyčným formulářem (týká se členských států Evrposké unie)
 2. jestliže k narození došlo ve státě, s nímž ČR nemá uzavřenou dvoustrannou mezinárodní smlouvu nebo dohodu o právní pomoci, musí být cizozemský rodný list doplněn o vyšší ověření - tzn. superlegalizaci na zastupitelském úřadě ČR v cizině nebo Apostillu (informaci, který úřad v cizině provádí ověření Apostillou podá matrika, kde byl vydán cizozemský rodný list). Navíc musí být cizozemský rodný list dále opatřen úředním překladem. 
 3. doklad o státním občanství České republiky , např. platný občanský průkaz, platný cestovní pas ČR , doplněný prohlášením o nepozbytí občanství ČR. Pro dítě narozené a žijící v cizině vystaví osvědčení o státním občanství ČR Obvodní úřad městské části Praha 1, Odbor matrik Vodičkova 18, 115 68 Praha 1, což matriční úřad žadateli zprostředkuje. Žadatel o osvědčení (rodič) musí k žádosti o vydání tohoto osvědčení přiložit: a) potvrzení z Krajského úřadu v Olomouci, že v době narození dítěte byl rodič státním občanem ČR , a že on ani jeho dítě neprochází evidencí osob propuštěných ze státního svazku ČR, což může matriční úřad žadateli též zprostředkovat, b) žádost o vystavení osvědčení o státním občanství, kterou sepíše matriční úřad se žadatelem, c) prohlášení rodiče (státního občana ČR) o nepozbytí státního občanství ČR d) fotokopii oddacího listu, e) originál cizozemského rodného listu dítěte s případným vyšším ověřením a úředním překladem , nebo ověřenou fotokopii rodného listu dítěte s případným vyšším ověřením a úředním překladem, f) občanský průkaz žadatele, g) 100,- Kč 
 4. Jsou-li rodiče manželé - oddací list. 
 5. Je-li matka dítěte rozvedená - oddací list a rozsudek o rozvodu manželství s razítkem nabytí právní moci (byl-li rozvod vysloven orgánem cizího státu, je třeba opatřit rozsudek uznáním Nejvyššího soudu ČR v Brně, Burešova 20, tel. 541593111), případně osvědčení dle čl. 39, týkající se rozhodnutí ve věcech manželských - bližší informace obdržíte na matričním úřadu. 
 6. Je-li matka dítěte vdovou - oddací list a úmrtní list manžela. 
 7. Nejsou-li rodiče dítěte manželé - ; potvrzení, nebo zápis o určení rodičovství s dohodou o jménu a příjmení dítěte (bylo-li určeno rodičovství rozhodnutím soudu, vydané v cizině, musí být opatřeno uznáním Nejvyššího soudu ČR v Brně, pokud není mezi státy uzavřená dvoustranná mezinárodní smlouva). Tento zápis, vydaný v cizím státě, musí být navíc opatřen úředním překladem.

Správní a jiné poplatky:

Vystavení 1. rodného listu Zvláštní matrikou v Brně je bez poplatku. 100,- Kč za vydání osvědčení o státním občanství dítěte, které vydá Obvodní úřad městské části Praha 1, Odbor matrik , Vodičkova 18, 115 68 Praha 1.

Lhůty pro vyřízení přestupku:

- sepsaný zápis narození do Zvláštní matriky Brna je odesílán bezprostředně po doložení všech potřebných dokladů, a to Obvodnímu úřadu Praha 1 ,se žádostí o vydání osvědčení o státním občanství. Jakmile je osvědčení o státním občanství vydáno, celý spis je zaslán k vystavení rodného listu dítěte Zvláštní matrice Brno. - Zvláštní matrika v Brně vystaví originál rodného listu do 30-ti dnů, ve složitějších případech až do 60-ti dnů a vrátí ho k předání odesílajícímu matričnímu úřadu, který zajistí předání rodného listu žadateli.

Datum poslední aktualizace: 13.7.2022

load