Úvodní strana > Potřebuji vyřídit

Navigace

Životní situace

Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Životní situace

Podnikání v zemědělství

Zemědělským podnikatelem je podle zák.č . 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.

Úmrtí podnikatele

Živnostenské oprávnění zaniká smrtí podnikatele, nepokračují-li v živnosti:
a) správce pozůstalosti, anebo vykonavatel závěti, náleží-li mu správa pozůstalosti,
b) dědicové ze zákona, pokud není dědiců ze závěti,
c) dědicové ze závěti a pozůstalý manžel nebo partner, i když není dědicem, je-li spoluvlastníkem majetku používaného k provozování živnosti,
d) insolvenční správce ustanovený soudem podle zvláštního právního předpisu, nejdéle však do skončení insolvenčního řízení a likvidační správce,
e) pozůstalý manžel nebo partner splňující podmínku uvedenou v písmenu c) pokud v živnosti nepokračují dědicové,
f) svěřenský správce.

- Informaci o úmrtí podnikatele poskytují příslušnému živnostenskému úřadu pozůstalí.
- Pokračování v provozování živnosti po zemřelém podnikateli je třeba projednat přímo na příslušném živnostenském úřadě.

Výpis z živnostenského rejstříku

Do živnostenského rejstříku se zapisují údaje statistického a evidenčního charakteru související s provozováním živností podnikatelských subjektů.
load