Úvodní strana > Potřebuji vyřídit

Navigace

Životní situace

Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Úmrtí podnikatele

Živnostenské oprávnění zaniká smrtí podnikatele, nepokračují-li v živnosti:
a) správce pozůstalosti, anebo vykonavatel závěti, náleží-li mu správa pozůstalosti,
b) dědicové ze zákona, pokud není dědiců ze závěti,
c) dědicové ze závěti a pozůstalý manžel nebo partner, i když není dědicem, je-li spoluvlastníkem majetku používaného k provozování živnosti,
d) insolvenční správce ustanovený soudem podle zvláštního právního předpisu, nejdéle však do skončení insolvenčního řízení a likvidační správce,
e) pozůstalý manžel nebo partner splňující podmínku uvedenou v písmenu c) pokud v živnosti nepokračují dědicové,
f) svěřenský správce.

- Informaci o úmrtí podnikatele poskytují příslušnému živnostenskému úřadu pozůstalí.
- Pokračování v provozování živnosti po zemřelém podnikateli je třeba projednat přímo na příslušném živnostenském úřadě.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

a) správce pozůstalosti, anebo vykonavatel závěti, náleží-li mu správa pozůstalosti,
b) dědicové ze zákona, pokud není dědiců ze závěti,
c) dědicové ze závěti a pozůstalý manžel nebo partner, i když není dědicem, je-li spoluvlastníkem majetku používaného k provozování živnosti,
d) insolvenční správce ustanovený soudem podle zvláštního právního předpisu, nejdéle však do skončení insolvenčního řízení a likvidační správce,
e) pozůstalý manžel nebo partner splňující podmínku uvedenou v písmenu c) pokud v živnosti nepokračují dědicové,
f) svěřenský správce.

Podmínky a postup řešení:

1. Pokud správce pozůstalosti povolaný zemřelým podnikatelem anebo vykonavatel závěti, náleží-li mu správa pozůstalosti nebo osoby uvedené pod písm. b), c) a e) hodlají pokračovat v provozování živnosti po zemřelém podnikateli, jsou tuto skutečnost povinni oznámit živnostenskému úřadu ve lhůtě 3 měsíců ode dne úmrtí podnikatele.
2. Správce pozůstalosti jmenovaný soudem, svěřenský, insolvenční nebo likvidační správce mají za povinnost oznámit pokračování v provozování živnosti ve lhůtě 1 měsíce ode dne úmrtí podnikatele, nebo pokud byli do funkce ustanoveni soudem  později , do 1 měsíce ode dne ustanovení do funkce.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Po 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
  Út 08:00 - 12:00 13:00 - 14:30
  St 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
  Čt 08:00 - 12:00 13:00 - 14:30
  Pá - dle dohody

  poslední žadatel bude přijat 15 minut před koncem pracovní doby

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

průkaz totožnosti osoby, která ve věci jedná,  plná moc v případě zastupování, úmrtní list , další dokumenty prokazující právo k pokračování v provozování živností po zemřelém podnikateli

Lhůty pro vyřízení přestupku:

Jsou-li splněny všechny požadavky týkající se pokračování v živnosti, provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku do 5 dnů ode dne ohlášení.

Datum poslední aktualizace: 13.7.2022

load