Úvodní strana > Potřebuji vyřídit

Navigace

Životní situace

Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Podnikání v zemědělství

Zemědělským podnikatelem je podle zák.č . 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

1. Fyzické osoby samostatně,
2. Právnické osoby (člen statutárního orgánu, prokurista, likvidátor),

Podmínky a postup řešení:

Všeobecné podmínky fyzické osoby:

 • je plně svéprávná,
 • má trvalý pobyt na území České republiky, nebo doloží doklad prokazující udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu , nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie,
 • pohovorem před obecním úřadem obce s rozšířenou působností prokáže základní znalost jazyka českého, nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie; základní znalost jazyka českého prokáže fyzická osoba tím, jestliže je schopna:
  • plynně a jazykově srozumitelně reagovat na otázky vztahující se k běžným situacím denního života a podnikání,
  • plynně přečíst určený běžný článek z denního tisku a ústně, vlastními slovy, sdělit jeho obsah, 
 • hodlá-li podnikat nezletilá osoby, které byla soudem přiznána svéprávnost, nebo u které soud přivolil k souhlasu zákonného zástupce k samostatnému provozování zemědělské výroby, doloží též rozhodnutí soudu o přiznání svépránosti nebo přivolení soudu k souhlasu zákonného zástupce 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Po 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
  Út 08:00 - 12:00 13:00 - 14:30
  St 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
  Čt 08:00 - 12:00 13:00 - 14:30
  Pá - dle dohody

  poslední žadatel bude přijat 15 minut před koncem pracovní doby

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Fyzická osoba:
- průkaz totožnosti osoby, která ve věci jedná, plná moc v případě zastupování

Právnická osoba:
- průkaz totožnosti oprávněné osoby, jednající za právnickou osobu, plná moc v případě zastupování

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, položka 6:
Zápis zemědělského podnikatele do evidence 1000,- Kč
Změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci   500,- Kč
Změna zápisu identifikačních údajů v evidenci zemědělského podnikatele          100,- Kč
Vydání výpisu z rejstříku Evidence zemědělského podnikatele 15,- Kč za první stránku a 5,- Kč za každou další započatou stránku

Správní úřad sníží poplatek o 20 %, nejvýše však o 1 000 Kč, pokud je žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu podán na elektronickém formuláři zveřejněném podle zákona upravujícího právo na digitální služby. To neplatí, pokud žádost nebo jiný návrh nelze podat jinak než na tomto elektronickém formuláři.

Platbu v hotovosti i platební kartou lze realizovat na pokladně Městského úřadu v Šumperku, Jesenická 31.

Lhůta pro vyřízení zápisu do evidence zemědělského podnikatele - vydání osvědčení dle § 2f odst.6 zák.č.252/1997 Sb., v platném znění, je do 30-ti dnů ode dne ohlášení.

Lhůty pro vyřízení přestupku:

Pokud je podání bez závad a uhrazen správní poplatek, je osvědčení vydáno do 30ti dnů ode dne ohlášení.

Další osoby dotčené přestupkovým řízením:

 • - odpovědný zástupce - právnická osoba, která hodlá podnikat v zemědělství, musí k výkonu této činnosti ustanovit fyzickou osobu jako odpovědného zástupce

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Podáním písemné žádosti na jakémkoliv obecním úřadě s rozšířenou působností osobně, v zastoupení, poštou, elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem), prostřednictvím datové schránky.
  Elektronická podatelna

Další informace:

Datum poslední aktualizace: 13.7.2022

load