Úvodní strana > Potřebuji vyřídit

Navigace

Životní situace

Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Výpis z živnostenského rejstříku

Do živnostenského rejstříku se zapisují údaje statistického a evidenčního charakteru související s provozováním živností podnikatelských subjektů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Podnikateli, kterého se údaje týkají, vydá živnostenský úřad výpis z neveřejné části živnostenského rejstříku.

Každá fyzická a právnická osoba, pokud se jedná o výpis z veřejné části živnostenského rejstříku.

Osoba, která prokáže právní zájem, v rozsahu stanoveném v ust. § 60 odst. 5 písm. b) až d)

Podmínky a postup řešení:

Živnostenský rejstřík je veden v elektronické podobě a je veřejným seznamem. Na žádost jsou pořizovány výpisy- jako průkaz živnostenského oprávnění, úplný a částečný výpis - ; bez údaje rodného čísla a uložených pokutách včetně sankčních opatření jiných orgánů, potvrzení o existenci či neexistenci zápisu v rejstříku.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Po 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
  Út 08:00 - 12:00 13:00 - 14:30
  St 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
  Čt 08:00 - 12:00 13:00 - 14:30
  Pá - dle dohody

  poslední žadatel bude přijat 15 minut před koncem pracovní doby

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Průkaz totožnosti, plná moc.

Správní a jiné poplatky:

Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, položka 2 a 3:
nahlédnutí do živnostenského rejstříku                                                    20,- Kč za každou započatou stránku formátu A4
vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie, výpisu z úředních spisů 50,-Kč za každou i započatou stránku formátu A4.

Správní úřad sníží poplatek o 20 %, nejvýše však o 1 000 Kč, pokud je žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu podán na elektronickém formuláři zveřejněném podle zákona upravujícího právo na digitální služby. To neplatí, pokud žádost nebo jiný návrh nelze podat jinak než na tomto elektronickém formuláři.

Platbu v hotovosti i platební kartou lze realizovat na pokladně Městského úřadu v Šumperku, Jesenická 31.

Lhůty pro vyřízení přestupku:

Živnostenský úřad vydává na požádání výpisy a to jak v listinné tak elektronické podobě.
V případě žádosti o sestavu do 30 dnů ode dne podání žádosti o sestavu.

Datum poslední aktualizace: 13.7.2022

load