Úvodní strana > Potřebuji vyřídit

Navigace

Životní situace

Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 195

Kód životní situace: MRP

Vydání mezinárodního řidičského průkazu

Mezinárodní řidičský průkaz České republiky je doklad, který se vydává k národnímu řidičskému průkazu. V České republice se vydávají dva vzory mezinárodních řidičských průkazů podle Úmluv o silničním provozu. (Vídeň 1968 a Ženeva 1949) Mezinárodní řidičský průkaz neopravňuje k řízení vozidel na území České republiky.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu podává: - osobně držitel řidičského oprávnění (resp. řidičského průkazu). Žadatel o vydání mezinárodního řidičského průkazu je povinen převzít mezinárodní řidičský průkaz osobně u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Podmínky a postup řešení:

Mezinárodní řidičský průkaz se může vydat pouze osobě, která je držitelem řidičského oprávnění, resp. řidičského průkazu. K vydání požadovaných průkazů musí žadatel předložit vyplněnou a podepsanou žádost, fotografii a další předepsané doklady (viz níže) na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním písemné žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu na úřadu, který je příslušný podle místa trvalého pobytu žadatele.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Po 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
  Út 08:00 - 12:00 13:00 - 14:30
  St 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
  Čt 08:00 - 12:00 13:00 - 14:30
  Pá - dle dohody

  poslední žadatel bude přijat 15 minut před koncem pracovní doby

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

- žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu - platný doklad totožnosti žadatele - jedna fotografie (3,5 x 4,5 cm, zobrazující žadatele v předním čelném pohledu) Další požadované doklady, pokud osoba žádá o: a) 1. řidičský průkaz nebo rozšíření o další řidičské oprávnění - žádost o řidičské oprávnění, posudek o zdravotní způsobilosti, řidičský průkaz (při rozšíření) b) změnu údajů, výměnu za vzor Evropských společenství, poškození - řidičský průkaz c) vydání mezinárodního řidičského průkazu - řidičský průkaz d) výměnu cizího řidičského průkazu za český - řidičský průkaz vydaný cizím státem nebo řidičský průkaz Evropských společenství, povolení k přechodnému nebo trvalému pobytu

Správní a jiné poplatky:

Za vydání mezinárodního řidičského průkazu se vybírá správní poplatek ve výši 50,- Kč Platbu v hotovosti i kartou lze realizovat na pokladně.

Lhůty pro vyřízení přestupku:

Mezinárodní řidičský průkaz se vydá bezodkladně po podání žádosti (pouze však v případě, že nedošlo současně ke ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu).

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí registru řidičů

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Bc. Olga Boucká

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 10.12.2007

Datum poslední aktualizace: 13.7.2022

load