Úvodní strana > Potřebuji vyřídit

Navigace

Životní situace

Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady.

K terénním úpravám a k odstranění stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona je třeba požádat o vydání závazného stanoviska dle ust. § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Právnická osoba - statutární zástupce nebo zplnomocněný zástupce.

Fyzická osoba oprávněná k podnikání - fyzická osoba oprávněná k podnikání nebo zplnomocněný zástupce.

Fyzická  osoba - fyzická osoba nebo zplnomocněný zástupce.


Podmínky a postup řešení:

K terénním úpravám a k odstranění stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona je třeba požádat o vydání závazného stanoviska dle ust. § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

  • vyplněný formulář ve všech bodech
  • projektovou dokumentaci k  uvedené akci/stavbě, ve které bude uvedeno, jaké odpady budou při realizaci záměru vznikat (včetně uvedení katalogových čísel dle Katalogu odpadů), množství jednotlivých odpadů (kvalifikovaný odhad) a informaci o tom, jak bude dále s odpady vznikajícími při realizaci záměru nakládáno
  • plnou moc (zplnomocněný zástupce)

Lhůty pro vyřízení přestupku:

Do 30 dnů, v případě složitosti  60 dnů.

Datum poslední aktualizace: 25.2.2021

load