Úvodní strana > Potřebuji vyřídit

Navigace

Životní situace

Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářských úprav a stavebních úprav

(§ 15a odst. 6 vodního zákona a § 104 odst. 1 písm. j) a k) stavebního zákona)
Udržovací práce, které by mohly negativně ovlivnit životní prostředí nebo stabilitu vodního díla, je jeho vlastník povinen ohlásit vodoprávnímu úřadu. Ohlášení podléhá i obnova vodních děl zničených živelní pohromou nebo havárií a vodohospodářské úpravy; zemní práce a změny terénu v přirozených korytech vodních toků a na pozemcích sousedících s nimi, jimiž se podstatně nemění přirozená koryta vodních toků, nevyžadují stavební povolení ani ohlášení.

Dle § 104 odst.1 písm. j) a k) stavebního zákona podléhají ohlášení vodoprávnímu úřadu, jako speciálnímu stavebnímu úřadu, stavební úpravy pro změny v užívání části stavby vodního díla, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí. Dle §106 stavebního zákona ohlášené stavební úpravy může stavebník provést pouze na základě písemného souhlasu vodoprávního úřadu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žadatelem je právnická nebo fyzická osoba, v jejíž prospěch má být souhlas vydán, případně jím zplnomocněný zástupce.

Podmínky a postup řešení:

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Jsou uvedeny v příslušném formuláři žádosti, ve vyhl. č.183/2018 Sb. v platném znění.


Správní a jiné poplatky:

Vybírání správních poplatků se řídí zákonem č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v platném znění (položka 18).

Lhůty pro vyřízení přestupku:

Lhůta pro sdělení vodoprávního úřadu, že proti obnovení nemá námitek. je 15 dnů; v této lhůtě může vodoprávní úřad ohlášenou obnovu nebo udržovací práce nebo vodohospodářské úpravy zakázat.


Datum poslední aktualizace: 8.3.2021

load