Úvodní strana > Potřebuji vyřídit

Navigace

Životní situace

Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Tombola

Povolení tomboly s herní jistinou do 50 000,- Kč v Šumperku

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Právnická osoba se sídlem na území České republiky (dále jen provozovatel)

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Po 08:00 - 12:00 12:45 - 17:00
    Út 08:00 - 12:00 12:45 - 15:00
    St 08:00 - 12:00 12:45 - 17:00
    Čt 08:00 - 12:00 12:45 - 15:00


    poslední žadatel bude přijat 15 minut před koncem pracovní doby

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Občanský průkaz Výpis z obchodního rejstříku (ne starší 1 roku). Výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) loterního zástupce. Seznam výher - uvést počet a cenu jednotlivých výher (předmětem výhry mohou být věci movité s vyloučením peněz, vkladních knížek a cenných papírů). Herní plán (s podpisem a razítkem provozovatele), který stanoví podmínky hry (pravděpodobnost výhry nesmí být menší než 1:200, podmínky dozoru, způsobu kontroly, využití výtěžku, způsob provedení slosování, způsob zveřejnění výher). Losy, nebo jinak pojmenované slosovatelné papíry, musí být číslovány a opatřeny razítkem provozující organizace. Pokud nejste jednatelem společnosti, pak své oprávnění k jednání doložíte plnou mocí. Správnímu orgánu se předkládá k nahlédnutí vždy originál, případně úředně ověřená kopie a předávají se pouze kopie těchto dokladů.

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatek činí podle sazebníku správních poplatků, části I, položky 21, písm. a)zákona č.634/2004 Sb.: - za vydání povolení tomboly podle § 2 písm. b) zákona: 10%, nejméně 500,-Kč, nejvýše 10,000.000,- Kč

Lhůty pro vyřízení přestupku:

30 dnů od podání žádosti.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Doložit vyúčtování tomboly do 60 dnů po skončení lhůty pro vyzvednutí výher.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Datum poslední aktualizace: 7.6.2018

load