Úvodní strana > Potřebuji vyřídit

Navigace

Životní situace

Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Poskytování příspěvků z programu Ministerstva kultury ČR

Ministerstvo kultury ČR ( dále jen „ MKČR“) vyhlašuje v souladu s ust. § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Tento dotační program umožní MK ČR alokovat příspěvek ze státního rozpočtu na zachování a obnovu kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností ( dále jen „ORP“). Program dává obecním úřadům ORP možnost bezprostředně se podílet na kompenzaci veřejného zájmu na úseku památkové péče, úplněji a účelněji naplňovat zákonné kompetence a posílit význam a autoritu působnosti obecních úřadů ORP na úseku památkové péče.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Vlastník kulturní památky.

Podmínky a postup řešení:

Podmínky jsou dány zásadami MK ČR pro užití prostředků z rozpočtu MK ČR stanovenými pro program Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP. MěÚ Šumperk rozdělí kvótu jednorázově ve druhém kole, a to s podáním žádostí o příspěvek do 30.5.2008.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Lhůty pro vyřízení přestupku:

Pro druhé kolo: Termín pro podání žádostí: pro rok 2008 do 30.5.2008. Termín zaslání podkladů MK ČR: do 30.7.2008

Další osoby dotčené přestupkovým řízením:

  • Další účastníci nejsou stanoveni.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
    Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1087 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

Datum poslední aktualizace: 3.7.2008

Datum konce platnosti návodu: 30.5.2008

load