Úvodní strana > Potřebuji vyřídit

Navigace

Životní situace

Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

8 - Rezervace a přidělení tabulky s registrační značkou na přání a vydání tabulky s registrační značkou k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu (tzv. 3.registrační značka)

Na základě žádosti vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla se souhlasem vlastníka lze k silničnímu vozidlu přidělit registrační značku tvořenou žadatelem zvolenou kombinací velkých písmen latinské abecedy nebo arabských číslic (dále jen "RZP"). Žádost o přidělení RZP na vozidlo, které ještě není zapsané v registru silničních vozidel, lze podat nejdříve spolu se žádostí o zápis tohoto vozidla do registru vozidel.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Vlastník nebo provozovatel vozidla se souhlasem vlastníka.

Podmínky a postup řešení:

RZP nesmí obsahovat hanlivé nebo pohoršující výrazy, text podněcující k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob, název nebo zkratku orgánu veřejné moci nebo státu. Stejná registrační značka nesmí být již přidělena k jinému silničnímu vozidlu nebo není již rezervována a tabulka s touto registrační značkou není vedena jako odcizená, ztracená nebo zničená.
Zakázaná písmena jsou G, CH, O, Q a W. Rezervovat RZP lze maximálně na dobu 3 měsíců.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

V případě rezervace RZP

  • doklad totožnosti
  • v případě zastoupení vlastníka vozidla doložit písemnou plnou moc

V případě přidělení RZP dále:

  • souhlas vlastníka vozidla, pokud žádá provozovatel vozidla, který není současně vlastníkem
  • podat žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel, pokud vozidlo ještě není zapsáno registru silničních vozidel
  • doklady k vozidlu - Osvědčení o registraci část II (technický průkaz), kterému bude přidělena RZP

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatek je dán položkou 26, písmeno  d, e, m, n, sazebníku zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích. Platba v hotovosti na pokladně městského úřadu.

  • 26 d vydání tabulky registrační značky na přání (za každou tabulku).............. 5 000,- Kč
  • 26 e vydání tabulky registrační značky s registrační značkou již tomuto silničnímu vozidlu přidělenou 600,- Kč
  • 26 m rezervace registrační značky na přání při změně vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla, při zániku silničního vozidla nebo jeho vyřazení z provozu............................................. 300,- Kč
  • 26 n rezervace registrační značky na přání v ostatních případech........................ 500,- Kč

Lhůty pro vyřízení přestupku:

Zpravidla se žádost vyřizuje bezodkladně (na počkání), komplikovanější případy ve lhůtách v souladu se správním řádem zpravidla do 30 dnů, u zvlášť složitých případů lze dle správního řádu lhůtu prodloužit až na 60 dnů.
Tabulky s přidělenou RZP vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností žadateli do 15 dnů ode dne uhrazení správního poplatku.

Další osoby dotčené přestupkovým řízením:

  • Dalšími účastníky postupu mohou být například zmocněnec, leasingová společnost.

Datum poslední aktualizace: 13.7.2022

load