Úvodní strana > Potřebuji vyřídit

Navigace

Životní situace

Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

7 - Přidělení tabulky s registrační značkou vozidlu a vydání Osvědčení o registraci vozidla část I a část II v případě jejich ztráty, zničení, poškození, odcizení

Obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě oznámení vlastníka přidělí silničnímu vozidlu novou registrační značku a vydá tabulky s touto značkou z důvodu její ztráty, zničení, poškození nebo odcizení.
Obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě žádosti vlastníka vydá nový technický průkaz silničního vozidla nebo osvědčení o registraci silničního vozidla z důvodu jeho ztráty, zničení, odcizení nebo poškození.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Ztrátu, zničení nebo odcizení tabulky s přidělenou registrační značkou nebo ztrátu, zničení, odcizení nebo poškození technického průkazu silničního vozidla nebo osvědčení o registraci silničního vozidla je vlastník vozidla povinen neprodleně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

Podmínky a postup řešení:

V případě ztráty, zničení, poškození nebo odcizení registrační značky, technického průkazu nebo osvědčení o registraci vozidla je nutné získat náhradu u místně příslušného úřadu obce s rozšířenou působností, kde je vozidlo registrováno. 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • pondělí a středa: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
  úterý a čtvrtek: 8:00 – 12:00; 13:00 – 14:30

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • doklad totožnosti (občanský průkaz), originál nebo ověřenou fotokopii zřizovací listiny (např. výpis z obchodního rejstříku, koncesní listinu, živnostenský list, případně doklad o přidělení IČO, atd.);
 • v případě zastoupení vlastníka vozidla doložit písemnou plnou moc
 • Osvědčení o registraci vozidla část II (technický průkaz),
 • Osvědčení o registraci vozidla část I (dříve Osvědčení o registraci vozidla nebo Osvědčení o technickém průkazu),
 • zbylé části nebo poškozené tabulky s přidělenou registrační značkou nebo zbylé části nebo poškozené registrační doklady vozidla (ORV část I nebo část II),
 • oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou
 • Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu (ORV část I nebo část II)
 • Žádost o vydání tabulky s registrační značkou (v případě poškození)
 • Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou (v případě ztráty, zničení nebo odcizení).
 • v případech odcizení dokladů nebo registračních značek doložit protokol vydaný Policií České republiky

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatek je dán položkou 16a, 26b a 26g sazebníku zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích. Platba v hotovosti na pokladně městského úřadu.

 • vydání dokladu, osvědčení nebo obdobné listiny náhradou za doklad, osvědčení nebo obdobnou listinu, jsou-li poškozené, zničené, ztracené, odcizené, neupotřebitelné 100,- Kč
 • vydání tabulky registrační značky (za každou tabulku) 200,- Kč
 • zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel 50,- Kč

Lhůty pro vyřízení přestupku:

Zpravidla se žádost vyřizuje bezodkladně (na počkání), komplikovanější případy ve lhůtách v souladu se správním řádem zpravidla do 30 dnů, u zvlášť složitých případů lze dle správního řádu lhůtu prodloužit až na 60 dnů.

Další osoby dotčené přestupkovým řízením:

 • Policie České republiky v případě odcizení registračních dokladů nebo registrační značky vozidla. Dalšími účastníky postupu mohou být například zmocněnec, leasingová společnost.

Datum poslední aktualizace: 13.7.2022

load