Úvodní strana > Potřebuji vyřídit

Navigace

Životní situace

Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

6 - Zánik vozidla

Obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše zánik vozidla v registru silničních vozidel na základě žádosti vlastníka silničního vozidla jiného než přípojného, pokud vozidlo
1. bylo předáno provozovateli zařízení ke sběru autovraků bez odstranění svých podstatných částí,
2. bylo ekologicky zlikvidováno oprávněnou osobou v jiném členském státě EU,
3. bylo zničeno,
4. zaniklo jinak a o jednání vedoucímu k jeho zániku bylo pravomocně rozhodnuto v řízení o přestupku nebo jiném správním deliktu podle zákona upravujícího nakládání s odpady nebo v trestním řízení.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Oprávněnou osobou k jednání je vlastník vozidla. Vlastník vozidla je povinen podat žádost do 10 pracovních dnů ode dne, kdy došlo ke shora uvedeným skutečnostem. Jednat může i osoba písemně zmocněná vlastníkem vozidla.

Podmínky a postup řešení:

Splnění všech požadovaných náležitostí dle právního předpisu (§ 13 zákona č.56/2001 Sb.) a souvisejících předpisů (vyhláška č.343/2014 Sb.).

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • pondělí a středa: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
  úterý a čtvrtek: 8:00 – 12:00; 13:00 – 14:30

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • doklad totožnosti (občanský průkaz), originál nebo ověřenou fotokopii zřizovací listiny (např. výpis z obchodního rejstříku, koncesní listinu, živnostenský list, případně doklad o přidělení IČO, atd.)
 • v případě zastoupení vlastníka vozidla doložit písemnou plnou moc
 • Osvědčení o registraci vozidla část II (technický průkaz)
 • Osvědčení o registraci vozidla část I (dříve Osvědčení o registraci vozidla nebo Osvědčení o technickém průkazu)
 • všechny tabulky s přidělenou registrační značkou (SPZ)
 • doklad o ekologické likvidaci vozidla vydaný oprávněnou osobou (tj. provozovatel zařízení ke sběru autovraků) nebo doklad potvrzující zničení vozidla nebo pravomocné rozhodnutí v řízení o přestupku nebo jiném správním deliktu podle zákona upravujícího nakládání s odpady
 • vyplnit žádost zápis zániku silničního vozidla

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatek se u zápisu zániku vozidla nevybírá.

Lhůty pro vyřízení přestupku:

Zpravidla se zápis zániku vozidla v registru vozidel vyřizuje bezodkladně (na počkání), komplikovanější případy ve lhůtách v souladu se správním řádem zpravidla do 30 dnů, u zvlášť složitých případů lze dle správního řádu lhůtu prodloužit až na 60 dnů.

Další osoby dotčené přestupkovým řízením:

 • Dalšími účastníky postupu mohou být například zmocněnec, leasingová společnost.

Datum poslední aktualizace: 13.7.2022

load