Úvodní strana > Potřebuji vyřídit

Navigace

Životní situace

Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

5 - Vyřazení vozidla z provozu a ukončení vyřazení vozidla z provozu

Obecní úřad obce s rozšířenou působností vyřadí silniční vozidlo z provozu
a) na základě žádosti vlastníka silničního vozidla, nebo
b) zaniklo-li pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a ve lhůtě 14 dnů od zániku pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nebyla uzavřena nová pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla týkající se téhož silničního vozidla, na základě které vznikla nejpozději uplynutím této lhůty povinnost pojistníka platit pojistné a povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění pro případ pojistné události.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Oprávněnou osobou k jednání je vlastník vozidla. Vlastník vozidla je povinen podat žádost do 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala. Jednat může i osoba písemně zmocněná vlastníkem vozidla.

Podmínky a postup řešení:

Splnění všech požadovaných náležitostí dle právního předpisu (§ 12 zákona č.56/2001 Sb.) a souvisejících předpisů (vyhláška č.343/2014 Sb.).

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • pondělí a středa: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
  úterý a čtvrtek: 8:00 – 12:00; 13:00 – 14:30

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • doklad totožnosti (občanský průkaz), originál nebo ověřenou fotokopii zřizovací listiny (např. výpis z obchodního rejstříku, koncesní listinu, živnostenský list, případně doklad o přidělení IČO, atd.);
 • v případě zastoupení vlastníka vozidla doložit písemnou plnou moc
 • Osvědčení o registraci vozidla část II (technický průkaz),
 • Osvědčení o registraci vozidla část I (dříve Osvědčení o registraci vozidla nebo Osvědčení o technickém průkazu),
 • všechny tabulky s přidělenou registrační značkou (SPZ),
 • správní poplatek: položka 26b, z.č. 634/2004 Sb.: 200 Kč
 • vyplnit žádost o vyřazení vozidla z provozu/zániku vozidla

   

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatek je dán položkou 26b sazebníku zákona č.634/2004 Sb. o správních poplatcích. Platba v hotovosti na pokladně městského úřadu.
Vyřazení vozidla z provozu:  200,- Kč

Při ukončení vyřazení vozidla se správní poplatek nevybírá.

Lhůty pro vyřízení přestupku:

Zpravidla se zápis o vyřazení vozidla  nebo ukončení vyřazení vozidla v registru vozidel vyřizuje bezodkladně (na počkání), komplikovanější případy ve lhůtách v souladu se správním řádem zpravidla do 30 dnů, u zvlášť složitých případů lze dle správního řádu lhůtu prodloužit až na 60 dnů.

Další osoby dotčené přestupkovým řízením:

 • Dalšími účastníky postupu mohou být například zmocněnec, leasingová společnost.

Datum poslední aktualizace: 13.7.2022

load