Úvodní strana > Potřebuji vyřídit

Navigace

Životní situace

Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

4b - Zápis změny údajů v registru vozidel – technické změny

Týká se všech úkonů, které mají vliv na změnu údajů zapisovaných v registru vozidel a v dokladech vozidla (POZOR: nejedná se o přihlášení vozidla do registru vozidel).

Jedná se o tyto nejčastější registrační změny:
- změna druhu paliva (LPG, CNG, LNG)
- změna typu motoru
- výměna motoru - změna výrobního čísla motoru
- výměna karoserie, podvozku nebo rámu
- obnova VIN např. z důvodu jeho koroze
- přidělení úředního čísla (VIN) např. u jednotlivé výroby vozidla
- změna obsaditelnosti, rozměrů nebo hmotností vozidla
- změna rozměrů pneumatik a ráfků apod.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Oprávněnou osobou k jednání je provozovatel vozidla. Provozovatel vozidla je povinen podat žádost do 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala. Jednat může i osoba písemně zmocněná provozovatelem vozidla. 

Podmínky a postup řešení:

Splnění všech požadovaných náležitostí dle právního předpisu (§ 11 zákona č. 56/2001 Sb.) a souvisejících předpisů (vyhlášky č. 343/2014 Sb. a č. 341/2014 Sb.). 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • doklad totožnosti (občanský průkaz), originál nebo ověřenou fotokopii zřizovací listiny (např. výpis z obchodního rejstříku, koncesní listinu, živnostenský list, případně doklad o přidělení IČO, atd.);
 • v případě zastoupení provozovatele vozidla doložit písemnou plnou moc
 • Osvědčení o registraci vozidla část II (technický průkaz),
 • Osvědčení o registraci vozidla část I (dříve Osvědčení o registraci vozidla nebo Osvědčení o technickém průkazu),
 • doklady osvědčující změnu zapisovaných údajů např:
  • sdělení/vyjádření výrobce vozidla nebo jeho akreditovaného zástupce v ČR,
  • protokol stanice technické kontroly nebo zkušební stanice
  • protokol pověřené zkušebny
 • Pokud je předmětem žádosti zápis změny údaje v registru silničních vozidel na základě výměny podstatné části mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla, k žádosti se dále přiloží

  1. doklad o nabytí této části,
  2. protokol o technické prohlídce provedené po výměně této podstatné části a
  3. rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o schválení technické způsobilosti po provedené výměně, jedná-li se o přestavbu silničního vozidla.

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatek je dán položkou 26g sazebníku zákona č.634/2004 Sb. o správních poplatcích. Platba v hotovosti na pokladně městského úřadu.
Zápis změn do technického průkazu a do RV za každou změnu 50 Kč

Lhůty pro vyřízení přestupku:

Zpravidla se zápis změny údajů v registru vozidel vyřizuje bezodkladně (na počkání), komplikovanější případy ve lhůtách v souladu se správním řádem zpravidla do 30 dnů, u zvlášť složitých případů lze dle správního řádu lhůtu prodloužit až na 60 dnů.

Datum poslední aktualizace: 13.7.2022

load