Úvodní strana > Potřebuji vyřídit

Navigace

Životní situace

Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

4a - Zápis změny údajů v registru vozidel – registrační změny

Týká se všech úkonů, které mají vliv na změnu údajů zapisovaných v registru vozidel a v dokladech vozidla (POZOR: nejedná se o přihlášení vozidla do registru vozidel).
Jedná se o tyto nejčastější registrační změny:
- změna jména, příjmení, názvu obchodní firmy
- změna adresy místa trvalého pobytu nebo sídla obchodní firmy
- výmaz výrobního čísla motoru,
- změna barvy,
- zápis spojovacího zařízení,
- změna účelu, pro který je vozidlo určeno

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Oprávněnou osobou k jednání je provozovatel vozidla. Provozovatel vozidla je povinen podat žádost do 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala. Jednat může i osoba písemně zmocněná provozovatelem nebo vlastníkem vozidla.

Podmínky a postup řešení:

Splnění všech požadovaných náležitostí dle právního předpisu (§ 11 zákona č. 56/2001 Sb.) a souvisejících předpisů (vyhlášky č. 343/2014 Sb. a č. 341/2014 Sb.). 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • pondělí a středa: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
    úterý a čtvrtek: 8:00 – 12:00; 13:00 – 14:30

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

  • doklad totožnosti (občanský průkaz), originál nebo ověřenou fotokopii zřizovací listiny (např. výpis z obchodního rejstříku, koncesní listinu, živnostenský list, případně doklad o přidělení IČO, atd.);
  • v případě zastoupení provozovatele vozidla doložit písemnou plnou moc
  • Osvědčení o registraci vozidla část II (technický průkaz),
  • Osvědčení o registraci vozidla část I (dříve Osvědčení o registraci vozidla nebo Osvědčení o technickém průkazu),
  • doklady osvědčující změnu zapisovaných údajů např. typový list spojovacího zařízení

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatek je dán položkou 26g sazebníku zákona č.634/2004 Sb. o správních poplatcích. Platba v hotovosti na pokladně městského úřadu.
Zápis změn do technického průkazu a do RV za každou změnu 50 Kč

Lhůty pro vyřízení přestupku:

Zpravidla se zápis změny údajů v registru vozidel vyřizuje bezodkladně (na počkání), komplikovanější případy ve lhůtách v souladu se správním řádem zpravidla do 30 dnů, u zvlášť složitých případů lze dle správního řádu lhůtu prodloužit až na 60 dnů.

Datum poslední aktualizace: 13.7.2022

load