Úvodní strana > Potřebuji vyřídit

Navigace

Životní situace

Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

9a - Vývoz vozidla registrovaného v ČR do zahraničí

Jedná se o vozidla, která jsou již zapsaná v registru silničních vozidel

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Oprávněnou osobou k jednání je vlastník vozidla.

Podmínky a postup řešení:

Obecní úřad obce s rozšířenou působností na žádost vlastníka silničního vozidla přidělí k tomuto vozidlu registrační značku s omezenou platností pro vývoz do jiného státu a vydá tabulky s touto přidělenou registrační značkou v počtu odpovídajícím kategorii vozidla.

Spolu se žádostí se odevzdají všechny vydané tabulky s registrační značkou, která byla k silničnímu vozidlu dosud přidělena, a předloží osvědčení o registraci silničního vozidla a technický průkaz silničního vozidla k provedení záznamu o vývozu do jiného státu. K žádosti se přiloží protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, který není starší než 30 dní.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

  • doklad totožnosti (občanský průkaz), originál nebo ověřenou fotokopii zřizovací listiny (např. výpis z obchodního rejstříku, koncesní listinu, živnostenský list, případně doklad o přidělení IČO, atd.),
  • v případě zastoupení vlastníka vozidla doložit písemnou plnou moc,
  • Osvědčení o registraci vozidla část II (technický průkaz),
  • Osvědčení o registraci vozidla část I (dříve Osvědčení o registraci vozidla nebo Osvědčení o technickém průkazu),
  • všechny tabulky s přidělenou registrační značkou,
  • protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, který není starší než 30 dní,
  • vyplnit Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz,
  • popřípadě další doklady osvědčující zapisované údaje.

Formuláře:

Lhůty pro vyřízení přestupku:

Zpravidla se registrace vozidla vyřizuje bezodkladně (na počkání), komplikovanější případy ve lhůtách v souladu se správním řádem zpravidla do 30 dnů, u zvlášť složitých případů lze dle správního řádu lhůtu prodloužit až na 60 dnů.

Další osoby dotčené přestupkovým řízením:

  • Dalšími účastníky postupu mohou být například zmocněnec, leasingová společnost.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Další činnosti vyplývají z § 14 zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a vyhl.č. 343/2014 Sb. o registraci vozidel.

Datum poslední aktualizace: 13.7.2022

load