Úvodní strana > Potřebuji vyřídit

Navigace

Životní situace

Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Zápis úmrtí nastalého v cizině do Zvláštní matriky v Brně

Informace k zápisu úmrtí do Zvláštní matriky v Brně a vydání úmrtního listu pro použití v ČR - úmrtí v cizině.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Pozůstalý manžel/ka nebo příbuzný zemřelého.

Podmínky a postup řešení:

Podmínkou pro zápis do Zvláštní matriky v Brně je, aby osoba, jíž se zápis týká byla státním občanem České republiky.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • pondělí a středa: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
    úterý a čtvrtek: 8:00 – 12:00; 13:00 – 14:30
    pátek: dle dohody

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

  1. cizozemský úmrtní list s úředním překladem do českého jazyka, popř. cizozemský úmrtní list s vícejazyčným formulářem (týká se členských států Evropské unie)
  2. jestliže k úmrtí došlo ve státě, s nímž není uzavřena dvoustranná mezinárodní smlouva nebo dohoda o právní pomoci, musí být cizozemský úmrtní list doplněn o vyšší ověření - tzn. superlegalizaci na zastupitelském úřadě ČR v cizině nebo Apostillou (informaci, který úřad v cizině vystaví Apostillu podá matrika, kde byl vydán cizozemský úmrtní list).
  3. doklad o státním občanství Čeké republiky zemřelého (např. platný občanský průkaz, platný cestovní pas ČR, popř. osvědčení o státním občanství ČR) 
  4. oddací list, popř. rodný list zemřelého

Správní a jiné poplatky:

Vystavení 1. úmrtního listu zvláštní matrikou v Brně je bez poplatku.

Lhůty pro vyřízení přestupku:

- sepsaný zápis úmrtí do Zvláštní matriky Brna je odesílán bezprostředně po doložení všech potřebných dokladů - Zvláštní matrika v Brně vystaví originál úmrtního listu do 30-ti dnů, ve složitějších případech až do 60-ti dnů a vrátí ho k předání odesílajícímu matričnímu úřadu.

Datum poslední aktualizace: 13.7.2022

load